google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 19.06.2018
  1 USD
  3.7316
  0.0313
  1 EUR
  4.3113
  0.0226
  1 CHF
  3.7462
  0.0332
  1 GBP
  4.9202
  0.0199
  1 RUB
  0.0583
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - luty 2017


  PN-EN 61003-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości

  Zakres:

  Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie do elektrycznych i pneumatycznych przyrządów lub urządzeń sterowniczych, używanych w sterowaniu procesami przemysłowymi, które wykorzystują wielkości mierzone będące sygnałami ciągłymi, albo mechanicznymi (położenie, siła, itp.), albo znormalizowanymi sygnałami elektrycznymi.

  Te przyrządy lub moduły systemów sterowania procesami mogą być użyte jako regulatory, albo jako przełączniki alarmowe lub też do innych podobnych zastosowań.

  Kwestie bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych mają wpływ tylko na nieliczne produkty z zakresu niniejszej normy. Wskutek tego niniejszy dokument nie obejmuje odpowiednich zagadnień bezpieczeństwa.

  Niniejsza norma jest przewidziana do wyszczególnienia jednolitych terminologii i metod badania do wyznaczania właściwości przyrządów i modułów systemów z analogowymi wielkościami mierzonymi i wyjściami dwu-lub wielostanowymi, stosowanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi.

  Rozważania inne niż dotyczące właściwości są zmieszczone w Rozdziale 10.

   

  PN-EN 61003-2:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Systemy sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych

  Zakres:

  W niniejszej części IEC 61003 podano wytyczne dla sprawdzenia i badania działania elektrycznego i pneumatycznego wyposażenia z dwu lub wieloma pozycjami wyjść, dla przykładu: dla badań odbiorczych lub po naprawie. Należy jej używać w połączeniu z IEC 61003-1:2016, IEC 61298-2:2008 i IEC 61298-3:2008.

  Niniejsza część IEC 61003 ma zastosowanie dla elektrycznego i pneumatycznego procesowo-przemysłowego wyposażenia, z użyciem wartości mierzonych o ciągłych sygnałach. Wartością zadaną może być zarówno wielkość mechaniczna (pozycja, siła itd.) jak i standardowy sygnał. Te instrumenty mogą być używane jako regulatory lub przełączniki dla alarmów i innych podobnych celów.

  Kryteria ilościowe dla akceptowalnych osiągów powinny być ustanowione w wyniku porozumienia pomiędzy producentem a użytkownikiem, oraz raport z badań wyjaśniający, jakie badania zostały przeprowadzone. Wymagania niniejszej normy są ważne, kiedy są uzgodnione pomiędzy producentem a użytkownikiem.

   

  PN-EN ISO 21028-1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Zbiorniki kriogeniczne -- Wymagania dla materiałów dotyczące odporności na obciążenia udarowe w temperaturach kriogenicznych -- Część 1: Temperatury poniżej -80°C

  Zakres:

  W niniejszej części normy ISO 21028 określono wymagania dotyczące odporności na obciążenia udarowe materiałów metalowych, używanych w temperaturze poniżej -80 °C, w celu zapewnienia ich odpowiedniości dla zbiorników kriogenicznych.

  Niniejsza część normy ISO 21028 nie ma zastosowania do stali niestopowych i odlewów.


  PN-EN ISO 13849-1:2016-02 - wersja polska

  Data publikacji: 01-02-2017

  Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

  Zakres:

  W niniejszej części ISO 13849 zawarto wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wskazania dotyczące zasad projektowania i integracji elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS), łącznie z projektowaniem oprogramowania. Dla tych elementów SRP/CS określono właściwości, z uwzględnieniem poziomów zapewnienia bezpieczeństwa, wymagane do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Dotyczy to SRP/CS pracujących w trybie częstego lub ciągłego przywoływania niezależnie od typu zastosowanej techniki i rodzaju energii (elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna, mechaniczna itp.) przy wszystkich rodzajach maszyn.

  W normie nie określono, jakie funkcje bezpieczeństwa i poziomy zapewnienia bezpieczeństwa należy stosować w konkretnym przypadku.

  W niniejszej części ISO 13849 określono wymagania specyficzne dla SRP/CS, w których wykorzystano elektroniczny(-e) układ(-y) programowalny(-e).

  W normie nie podano szczegółowych wymagań dotyczących projektowania wyrobów, które są elementami SRP/CS. Niemniej jednak podane zasady, takie jak kategorie lub poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, które mogą być stosowane.

  UWAGA 1 Przykłady wyrobów, które są elementami SRP/CS: przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, łączniki drogowe, PLC, jednostki sterujące silnikami, urządzenia oburęcznego sterowania, urządzenia czułe na nacisk. Przy projektowaniu takich wyrobów ważne jest odwołanie się do odpowiednich Norm Międzynarodowych, np. ISO 13851, ISO 13856-1 i ISO 13856-2.

  UWAGA 2 Definicję wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa podano w 3.1.24.

  UWAGA 3 Podane w niniejszej części ISO 13849 wymagania dotyczące programowalnych układów elektronicznych są zgodne z metodyką projektowania i rozwoju związanych z bezpieczeństwem elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych układów sterowania maszyn podaną w normie IEC 62061.

  UWAGA 4 W przypadku części z PLr = e oprogramowanie wbudowane związane z bezpieczeństwem jest opisane w normie IEC 61508-3:1998, Rozdział 7.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.