google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  metale, aluminium, stal, obróbka
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2017)

  Artykuły:

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2017)P. SĘDEK - Spawanie w warunkach wibracji - spojrzenie krytyczne
  • I. A. RIABCEW, R. ROSERT, I. K. SENCZENKOW, E. TURYK - Niezgodności spawalnicze warstw napawanych
  • J. CZUCHRYJ, S. SIKORA - Badania wizualne złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych
  • P. IREK, Ł. RAWICKI, K. KACZMAREK, L. GROLIK - Badania penetracyjne techniką barwną złączy spawanych ze stali konstrukcyjnej
  • L. SZUBERT, P. SKOCZEWSKI, M. WELCEL - System pomiarowy do kontroli parametrów spawania metodą hybrydową laser + MAG
  • K. KACZMAREK, R. KACZMAREK - Problematyka oceny jakości złączy spawanych techniką TOFD w świetle aktualnych norm przedmiotowych
  • L. GROLIK - Zmiany kształtu geometrycznego jeziorka ciekłego metalu w zależności od ilości ciepła wprowadzonego w procesie spawalniczym

  Streszczenia

  P. Sędek - Spawanie w warunkach wibracji - spojrzenie krytyczne

  Stabilizacja wibracyjna od dawna znalazła swe miejsce w praktyce produkcyjnej. Tam, gdzie wymaga się wysokiej stabilności wymiarowej konstrukcji spawanych stosowanie tego procesu daje korzystne wyniki techniczne i ekonomiczne. Od lat w czasopismach naukowo-technicznych pojawiają się informacje o próbach stosowania procesu spawania w warunkach wibracji. W artykule przedstawiono przegląd literatury na ten temat oraz opisano przeprowadzone nad tym badania autora. W cytowanych publikacjach stwierdza się wpływ drgań na rozkład naprężeń spawalniczych, na własności wytrzymałościowe oraz na sposób tworzenia się spoiny. Zróżnicowane jednak poglądy przedstawione w cytowanych publikacjach nie potwierdzają jednoznacznie skuteczności spawania w warunkach wibracji. Skłoniło to autora do przeprowadzenia badań, w zakresie których wykonano próby spawania stali ferrytycznej w gatunku S355 w różnych warunkach wibracji z określonymi częstotliwościami. Wyznaczono rozkłady naprężeń spawalniczych, przeprowadzono badania metalograficzne, udarności i pomiary twardości. Stwierdzono brak wpływu wibracji na rozkład naprężeń spawalniczych, twardość i udarność spoin. Nie zauważono również zmian w mikrostrukturze spoin. Sformułowano wnioski, z których wynika, że generalnie nie rekomenduje się procesu spawania stali ferrytycznych w warunkach w wibracji.

  I. A. Riabcew, R. Rosert, I. K. Senczenkow, E. Turyk - Niezgodności spawalnicze warstw napawanych

  Przeprowadzono przegląd różnorodnych niezgodności spawalniczych występujących przy napawaniu warstw napawanych, w oparciu o klasyfikację wg normy PN-EN ISO 6520-1:2009. Omówiono specyficzne niezgodności związane z napawaniem i niesklasyfikowane w tej normie, a także niezgodności z wymaganiami specjalnymi stawianymi warstwom napawanym.

  J. Czuchryj, S. Sikora – Badania wizualne złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych

  Przeprowadzono badania wizualne złączy spawanych o różnej grubości z termoplastycznych tworzyw sztucznych, spawanych za pomocą ekstrudera ręcznego. Badania wykonano w oparciu o zasady przedstawione w normie PN-EN 13100-1. Na podstawie wykrytych niezgodności spawalniczych i w oparciu o zapisy normy PN-EN 16296 dokonano określenia poziomów jakości złączy próbnych. 

  P. Irek, K. Kaczmarek, Ł. Rawicki, L. Grolik - Badania penetracyjne techniką barwną złączy spawanych ze stali konstrukcyjnej.

  Przedstawiono niezgodności, jakie są badane metodą penetracyjną, a w szczególności najbardziej niebezpieczne z nich – pęknięcia. W badaniach zostały utworzone naturalne pęknięcia w stali konstrukcyjnej S355J2C+N, a następnie zmierzona została ich szerokość i profil chropowatości powierzchni pęknięć. Wykonano także serię badań penetracyjnych, aby zaobserwować jak dany czynnik (szerokość pęknięcia, chropowatość powierzchni pęknięcia) wpływa na czas wywoływania w badaniach penetracyjnych złączy wykonanych ze stali konstrukcyjnej.

  L. Szubert, P. Skoczewski, M. Welcel - System pomiarowy do kontroli parametrów spawania metodą hybrydową laser + MAG

  Przedstawiono budowę, możliwości techniczne oraz przeznaczenie systemu pomiarowego do kontroli parametrów spawania dla stanowiska hybrydowego laser + łuk elektryczny MAG. Wdrożony do praktyki przemysłowej system umożliwia monitoring i rejestrację parametrów spawania oraz pełne dokumenowanie warunków technologicznych spawania dla różnych konstrukcji i wyrobów. Zastosowanie interfejsu przemysłowej sieci informatycznej (ang. fieldbus) umożliwia pełną integrację z urządzeniami i systemami automatyki spotykanymi na typowych stanowiskach produkcyjnych.

  K. Kaczmarek, R. Kaczmarek - Problematyka oceny jakości złączy spawanych techniką TOFD w świetle aktualnych norm przedmiotowych

  W pracy opisano sposób klasyfikacji i oceny wskazań w badaniach techniką TOFD na podstawie norm PN-EN ISO 10863 oraz PN-EN ISO 15626. Zidentyfikowano, omówiono i zobrazowano wieloma przykładami typowe problemy występujące przy ocenie wskazań. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia rozdzielczości przestrzennej i stref martwych oraz ich konsekwencje mające wpływ na późniejszą ocenę wskazań występujących na różnych głębokościach. Opisano sposoby weryfikacji wskazań niesklasyfikowanych wymagających badań uzupełniających.

  L. Grolik - Zmiany kształtu geometrycznego jeziorka ciekłego metalu w zależności od ilości ciepła wprowadzonego w procesie spawalniczym

  Artykuł ma na celu teoretyczne przybliżenie wpływu szeregu czynników wpływających na kształt geometryczny jeziorka ciekłego metalu podczas wykonywania połączeń procesami spawalniczymi. Omawiane czynniki to takie, które zwiększają lub zmniejszają ilość wprowadzonego ciepła, a mianowicie gęstość źródeł ciepła, sprawność źródeł ciepła, sprawność wymieszania, zaostrzenie końcówki elektrody wolframowej, przepływ ciepła w materiale spawanym, szybkość chłodzenia oraz energia liniowa wprowadzona do złącza.

   
  Źródło:
  INSTYTUT SPAWALNICTWA
  Artykuł został dodany przez firmę

  INSTYTUT SPAWALNICTWA

  Instytut Spawalnictwa (IS) założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.