google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 20.07.2018
  1 USD
  3.7170
  0.0007
  1 EUR
  4.3275
  0.012
  1 CHF
  3.7199
  0.0078
  1 GBP
  4.8376
  0.0028
  1 RUB
  0.0586
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - lipiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - lipiec 2017

   

  PN-EN 10222-4:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2017

  Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy odkuwek przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, wykonanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych o wysokiej granicy plastyczności.
  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego w części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
  Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

   

  PN-EN 10222-5:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy odkuwek przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, wykonanych ze stali odpornych na korozję, włącznie ze stalami odpornymi na pełzanie. Określono skład chemiczny i własności mechaniczne.
  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
  Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

   

  PN-EN 60404-8-6:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2017

  Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60404 podano wymagania ogólne, własności magnetyczne, charakterystyki geometryczne i tolerancje oraz procedury badań czystego żelaza, stopów krzem-żelazo, nikiel-żelazo i kobalt-żelazo. Materiały te są w postaci prętów, kęsów, blach cienkich, taśm i drutu. Stopy objęte niniejszą normą odpowiadają stopom określonym przez klasy A, C1, C2, E1 do E4 oraz F1 do F3 w IEC 60404-1.
  Materiały magnetyczne stosowane pierwotnie w przekaźnikach, wyroby z żelaza i stali, sklasyfikowane tylko według koercji, są objęte normą IEC 60404-8-10. IEC 60404-8-10 jest mniej restrykcyjna jeżeli chodzi o własności magnetyczne w odniesieniu do żelaza (klasa A) i stali krzemowych (klasy C21 i C22) określonych w niniejszej normie, lecz podaje bardziej wyczerpujące dane dotyczące tolerancji wymiarów.
  Stale krzemowe o ziarnie niezorientowanym i ziarnie zorientowanym (C21 i C22) do zastosowań w przemyśle energetycznym, sklasyfikowane według stratności całkowitej, są objęte normami IEC 60404-8-3, IEC 60404-8-4 i IEC 60404-8-7.
  Materiały magnetyczne cienkie o ziarnie niezorientowanym i ziarnie zorientowanym do pracy przy średnich częstotliwościach, sklasyfikowane według stratności całkowitej, są objęte normą IEC 60404-8-8.

   

  PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 6.5
  Zmodyfikowano Rozdział 10

   

  PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

  Zakres

  Nowelizacja metody obliczeń wynikająca z istotnej rozbieżności z EN 1993-1-1.
  - Usunięcie niejednoznaczności w odniesieniu do nośności plastycznej i definicji wiodących parametrów.
  - Rozstrzygnięcie niepewności dotyczących stosowania analizy GMNIA
  - Zastosowanie środków zapobiegających rozbieżnościom w ustalonym zakresie

   

  PN-EN 10270-1+A1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 1: Drut sprężynowy ze stali niestopowej patentowany ciągniony na zimno

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy drutu ze stali niestopowej patentowanego ciągnionego na zimno, o przekroju poprzecznym okrągłym, do wytwarzania sprężyn mechanicznych stosowanych do pracy w warunkach statycznych i dynamicznych.
  Do niniejszej Normy Europejskiej mają również zastosowanie wymagania dotyczące ogólnych warunków technicznych dostawy wg EN 10221.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.