google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 14.08.2018
  1 USD
  3.7768
  -0.0094
  1 EUR
  4.3001
  -0.0093
  1 CHF
  3.8027
  -0.0027
  1 GBP
  4.8232
  -0.0066
  1 RUB
  0.0565
  0.0007
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - sierpień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - sierpień 2017

   

  PN-EN 13480-4:2012/A5:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-08-2017

  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż

  Zakres

  Zmodyfikowano Podrozdział 9.1 Personel spawalniczy.

   

  PN-EN ISO 636:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-08-2017

  Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące klasyfikacji prętów i drutów do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J dla stopiwa.

  a) Akapity i tablice oznaczone literą „A” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.

  b) Akapity i tablice oznaczone literą „B” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.

  c) Akapity i tablice nie oznaczone ani literą „A” ani literą „B” są stosowane do wszystkich prętów i drutów sklasyfikowanych zgodnie z niniejszym dokumentem.

   

  PN-EN 13480-3:2012/A1:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-08-2017

  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia

  Zakres

  Zmodyfikowano Rozdziały 2 i 3.

  Zmodyfikowano Podrozdziały:

  4.1, 4.2.3.4, 4.3, 4.6,
  5.2.2, 5.2.2.2, 5.2.5.1, 5.3.1, 5.3.2.1,
  6.2.3.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.6.2, 6.4.6.3, 6.4.7.3, 6.4.8.3, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4,
  7.1.2, 7.2.3.2, 7.2.3.3, 7.2.3.4, 7.2.4.3, 7.2.5.2,
  8.3.1, 8.3.2, 8.3.9, 8.4.4, 8.6.1, 8.6.3,
  10.2, 10.3.1, 10.3.2.2, 10.3.2.3, 10.5,
  12.1.3.2, 12.2.2, 12.2.10.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.6, 12.3.8.
  Zmodyfikowano Rozdział 13.
  Zmodyfikowano Załączniki C, D, E, I, Podrozdział K.1, Załączniki N, P, ZA.
  Zmodyfikowano Bibliografię.

   

  PN-EN ISO 14555:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy zgrzewania łukowego kołków metalowych poddanych statycznym i dynamicznym obciążeniom. Określa wymagania, które są szczególne do zgrzewania kołka w odniesieniu do wiedzy technicznej, wymagań jakości, instrukcji technologicznej zgrzewania, kwalifikowania technologii zgrzewania, egzaminu kwalifikacyjnego operatorów i badania zgrzein produkcyjnych.

  Niniejszy dokument jest właściwy, kiedy konieczne jest, aby wytwórca wykazał zdolność do wytwarzania zgrzein konstrukcji o określonej jakości.

  Niniejszy dokument opracowano w sposób wyczerpujący, z myślą o jego wykorzystaniu jako dokumentu odniesienia w umowach. Podane w nim wymagania można stosować w sposób pełny lub częściowy, jeżeli dla danej konstrukcji nie mają znaczenia.

   

  PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wytyczne i zalecenia dotyczące ogólnych zasad projektowania, właściwych dla wyrobów przeznaczonych do cynkowania w celu ochrony przed korozją oraz podano zakres odporności korozyjnej, jaki zapewniają powłoki cynkowe naniesione na wyroby z żeliwa lub stali w różnych środowiskach. Rodzaj zastosowanej ochrony przeciwkorozyjnej zależy od

  -- dostępnych standardowych procesów nanoszenia,
  -- aspektów projektowych, oraz
  -- rodzaju środowiska, w którym będzie użytkowana.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do powłok cynkowych naniesionych następującymi procesami:

  a) powłoki cynkowe zanurzeniowe (naniesionych po wytworzeniu);
  b) powłoki cynkowe zanurzeniowe (nanoszonych na blachy w sposób ciągły);
  c) powłoki szerardyzowane;
  d) powłoki natryskiwane cieplnie;
  e) powłoki platerowane mechanicznie;
  f) powłoki elektrolityczne.

  Niniejsze wytyczne i zalecenia nie obejmują konserwacji mającej na celu ochronę przed korozją cynkowanych wyrobów stalowych w czasie ich użytkowania. Wytyczne na ten temat można znaleźć w ISO 12944-5 i ISO 12944-8.

  UWAGA Istnieje wiele norm wyrobu (np. na gwoździe, elementy złączne, rury z żeliwa sferoidalnego, itd.), które podają specyficzne dla danego wyrobu wymagania dotyczące systemów nanoszenia powłok cynkowych, i które wychodzą poza zakres ogólnych wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Te specyficzne dla danego wyrobu wymagania mają pierwszeństwo nad niniejszymi ogólnymi zaleceniami.

   

  PN-EN ISO 14713-3:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 3: Szerardyzacja

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wytyczne i zalecenia dotyczące ogólnych zasad projektowania wyrobów przeznaczonych do szerardyzacji w celu ochrony przed korozją.

  Ochrona wyrobu przed korozją uzyskana w wyniku szerardyzacji będzie zależeć od metody nanoszenia powłoki, kształtu wyrobu i warunków środowiska, w którym będzie użytkowany. Wyrób pokryty powłoką cynkową metodą szerardyzacji może być poddany dodatkowej ochronie (wykracza to poza zakres niniejszej normy) za pomocą pokrycia dodatkowymi powłokami, takimi jak powłoki organiczne (mokre farby lub powłoki proszkowe). Taka kombinacja powłok naniesiona na wyroby szerardyzowane często określana jest jako „system duplex”.

  Ogólne wytyczne na ten temat można znaleźć w ISO 12944-5 i EN 13438.

  Konserwacja mająca na celu ochronę przed korozją wyrobów stalowych z powłokami szeradyzowanymi w czasie ich użytkowania wykracza poza zakres niniejszego dokumentu.

  Specyficzne dla danego wyrobu wymagania (np. dla powłok szerardyzowanych na elementach złącznych lub rurach itd.) będą miały pierwszeństwo nad niniejszymi ogólnymi zaleceniami.

   

  PN-EN ISO 4938:2016-04 - wersja polska

  Data publikacji: 10-08-2017

  Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda wagowa lub miareczkowa

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania niklu w stali i żeliwie metodą wagową lub miareczkową. Metoda ma zastosowanie dla zawartości niklu od 1 % do 30 % (ułamek masowy)

   

  PN-EN ISO 16093:2017-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 23-08-2017

  Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnym

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń związanych z przecinarkami zdefiniowanymi w Rozdziale 3, przeznaczonymi głównie do cięcia metali w stanie zimnym (żelaznych i nieżelaznych) lub materiałów częściowo na bazie metali w stanie zimnym i w warunkach niewłaściwego użytkowania racjonalnie przewidywalnego przez producenta (patrz Rozdział 4).

  Niniejszy dokument dotyczy przecinarek (do metali) wyprodukowanych po dacie opublikowania niniejszego dokumentu.

  Tam gdzie występują dodatkowe procesy obróbki metalu (np. frezowanie, toczenie, znakowanie, operacje wykańczające itp.), niniejszy dokument może stanowić podstawę do określania wymagań bezpieczeństwa. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w bibliografii.

  Niniejszy dokument dotyczy zagrożeń hałasem, ale nie określa w pełni warunków badań hałasu. Takie warunki zamierza się opracować w czasie następnej nowelizacji tego dokumentu.

  Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań i środków bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń pożarem i wybuchem. Te zagadnienia zamierza się podjąć w czasie następnej nowelizacji tego dokumentu

   

  PN-EN ISO 4946:2016-05 - wersja polska

  Data publikacji: 23-08-2017

  Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda spektrofotometryczna z 2,2'-bichinoliną

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę spektrofotometryczną z 2,2’-bichinoliną do oznaczania zawartości miedzi w stali i żeliwie. Metoda ma zastosowanie do oznaczania zawartości miedzi wyrażonej ułamkiem masowym w zakresie od 0,02 % do 5 %

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.