google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - marzec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - marzec 2018

   

  PN-EN ISO 15296:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-03-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia

  Zakres

  Niniejsza norma stanowi kompilację terminów technicznych i specyficznych definicji, dotyczących sprzętu do spawania gazowego.

  UWAGA W uzupełnieniu do terminów w języku angielskim i francuskim (dwa z trzech języków urzędowych ISO), niniejsza Norma Międzynarodowa podaje odpowiednie terminy w języku niemieckim; są one opublikowane na odpowiedzialność członka organizacji - Niemiec (DIN). Jednakże tylko terminy i definicje podane w językach urzędowych mogą być uważane za terminy i definicje ISO.

   

  PN-EN ISO 13918:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-03-2018

  Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono:
  — wymagania dotyczące kołków i pierścieni ceramicznych do zgrzewania łukowego kołków;
  — wymiary, materiały, własności mechaniczne, i jeśli to wymagane.

  W Tablicy 1 przedstawiono rodzaje kołków i znaki pierścieni ceramicznych ujętych w niniejszym dokumencie.

   

  PN-EN ISO 17450-4:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-03-2018

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia podstawowe -- Część 4: Charakterystyki geometryczne do wyrażenia liczbowego odchyłek GPS

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano ogólne reguły wyrażania liczbowego odchyłek GPS dowolnego rodzaju.

  UWAGA Odchyłki GPS mogą być lokalne lub globalne. Gdy odchyłka GPS jest zdefiniowana jako odchyłka lokalna, wówczas aby wyrazić liczbowo charakterystykę GPS, należy tę odchyłkę zdefiniować jako parametr określony przez wartości lokalne w celu przekształcenia zbioru odchyłek lokalnych na charakterystykę globalną (więcej szczegółów – patrz Tablica 1)

   

  PN-EN ISO 3887:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-03-2018

  Stale -- Określanie głębokości odwęglenia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano odwęglanie i określono trzy metody pomiaru głębokości odwęglania wyrobów stalowych.
   


  PN-EN ISO 14114:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Zestawy butli acetylenowych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania ogólne

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy zestawów butli acetylenowych począwszy od zaworu butli lub złącza wylotowego wiązki aż do przyłącza zapory płomieniowej. Określono w nim wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów i badań zestawów butli stosowanych do zasilania acetylenem używanym do spawania, cięcia i procesów pokrewnych.

  Niniejszy dokument dotyczy zestawów butli acetylenowych, w których pojedyncze butle z acetylenem lub wiązki butli z acetylenem są połączone w sposób umożliwiający jednoczesne ich opróżnianie

   

  PN-EN ISO 15653:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Materiały metalowe -- Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody wyznaczania odporności na kruche pękanie określonej przez współczynnik intensywności naprężeń (K), wskaźnik rozwarcia dna szczeliny lub CTOD (δ) i eksperymentalnego równoważnika całki J dla spoin w materiałach metalowych (J).

  Niniejszy dokument uzupełnia ISO 12135, który obejmuje wszystkie aspekty badania odporności na kruche pękanie materiału podstawowego i który musi być używany w połączeniu z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument opisuje metody wyznaczania pojedynczych wartości odporności na kruche pękanie. Nie należy go traktować jako sposobu uzyskania ważnej krzywej R (krzywa odporności na pękanie). Jednak metody przygotowania próbek opisane w tym dokumencie mogą być wykorzystane podczas określania krzywych R dla spoin. Metody wykorzystują próbki z karbem naciętym po spawaniu w określonym obszarze złącza z wykonanym wstępnym pęknięciem zmęczeniowym. Opisano metody oszacowania przydatności spoiny do wykonania karbu w określonym miejscu, który jest w obszarze metalu spoiny lub obszarze strefy wpływu ciepła (SWC), a następnie jeśli właściwe, do oceny skuteczności pęknięcia zmęczeniowego pobierając próbki z tych obszarów

   

  PN-EN ISO 17633:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych proszkowych o rdzeniu topnikowym i rdzeniu metalowym jak również prętów, przeznaczonych do łukowego spawania bez osłony i w osłonie gazów stali nierdzewnych i żaroodpornych bazującej na składzie chemicznym stopiwa, typie rdzenia elektrod, rodzaju gazu osłonowego, pozycji spawania i własnościach mechanicznych stopiwa w stanie po spawaniu lub po obróbce cieplnej.

  W niniejszym dokumencie wykorzystano system klasyfikacji oparty na nominalnym składzie chemicznym lub system bazujący na typie stopu.
  a) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na nominalnym składzie.
  b) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na typie stopu.
  c) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych według niniejszej Normy Międzynarodowej.

  Dla celów niniejszego dokumentu, prąd impulsowy nie jest stosowany przy klasyfikacji drutów elektrodowych.

   

  PN-EN ISO 4545-4:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-03-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa-- Część 4: Tablice wartości twardości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano tablice do wyznaczania wartości twardości Knoopa podczas pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ISO 4545-1

   

  PN-EN ISO 9017:2018-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-03-2018

  Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba łamania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymiary próbki i procedurę przeprowadzania próby łamania w celu uzyskania informacji o typie, rozmiarach i rozkładzie wewnętrznych niezgodności, takich jak pęcherze, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu oraz wtrącenia stałe w powierzchni przełomu.

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich rodzajów wyrobów z metali ze złączami wykonanymi poprzez proces spawania, o grubościach większych lub równych 2 mm.


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.