google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - maj 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - maj 2018

   

  PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę badania twardości metali w tym węglików spiekanych sposobem Vickersa dla trzech różnych zakresów sił obciążających (patrz Tablica 1). Metoda pomiaru twardości sposobem Vickersa, określona w niniejszym dokumencie, dotyczy długości przekątnych wgłębienia między 0,020 mm i 1,400 mm. Stosowanie niniejszej metody do określenia twardości Vickersa dla mniejszych wgłębników wykracza poza zakres niniejszego dokumentu, ponieważ wyniki będą narażone na dużą niepewność ze względu na ograniczenia pomiaru optycznego i niedoskonałości geometrii końcówki. Określono metodę okresowej weryfikacji dla rutynowego sprawdzania twardościomierza podczas użytkowania przez użytkownika. Dla niektórych materiałów i/lub wyrobów opracowano szczegółowe Normy Międzynarodowe

   

  PN-EN ISO 6507-2:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę sprawdzania i wzorcowania twardościomierzy i przekątnej systemu pomiarowego stosowanych do pomiaru twardości sposobem Vickersa, zgodnie z ISO 6507-1. Określono bezpośrednią metodę sprawdzania i wzorcowania twardościomierza, wgłębnika i długości przekątnej systemu pomiarowego. Określono pośrednią metodę sprawdzania z wykorzystaniem wzorców odniesienia dla ogólnego sprawdzania twardościomierza. Jeżeli twardościomierz jest stosowany do pomiarów twardości wykonywanych innymi metodami, to należy go sprawdzić niezależnie dla każdej metody. Niniejszy dokument ma zastosowanie również do przenośnych twardościomierzy, ale nie ma zastosowania do twardościomierzy opartych na innych zasadach pomiarowych, np. badanie ultradźwiękowe impedancji

   

  PN-EN ISO 2819:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-05-2018

  Powłoki metalowe na podłożach metalowych -- Powłoki elektrolityczne i chemiczne -- Przegląd metod badań przyczepności powłok

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody sprawdzania przyczepności powłok osadzanych elektrolitycznie i chemicznie. Dokument ograniczono do jakościowych metod badań.

  W niniejszym dokumencie nie opisano niektórych metod ilościowego badania przyczepności powłoki metalowej do podłoża opracowanych na przestrzeni lat, ponieważ do takich badań wymagana jest specjalna aparatura i znaczne umiejętności w ich wykonywaniu, co sprawia, że są one nieprzydatne przy kontroli jakości elementów produkcyjnych. Niektóre z metod ilościowego oznaczania przyczepności mogą być jednak użyteczne w badaniach i pracach naukowych.

   

  PN-EN ISO 6507-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-05-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę kalibracji wzorców odniesienia do pośredniego sprawdzania twardościomierzy Vickersa, zgodnie z ISO 6507-2. Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie dla wgłębień o przekątnych ≥0,020 mm

   

  PN-EN ISO 6507-4:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 4: Tablice wartości twardości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano tablice twardości Vickersa przeznaczone dla pomiarów, wykonanych zgodnie z ISO 6507-1

   

  PN-EN ISO 16092-3:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa pras hydraulicznych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, w uzupełnieniu do ISO 16092-1, określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez projektantów, producentów i dostawców pras hydraulicznych i urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu.

  Prasy objęte tym dokumentem mieszczą się w zakresie od małych szybkich maszyn z jednym operatorem, produkujących małe przedmioty, do dużych, stosunkowo wolnoobrotowych maszyn, z kilkoma operatorami i wytwarzających duże skomplikowane przedmioty.

  Niniejszy dokument dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń związanych z prasami hydraulicznymi, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz punkt 4). Uwzględniono wszystkie fazy cyklu życia maszyny opisane w ISO 12100: 2010, 5.4

   

  PN-EN ISO 2081:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok cynkowych z obróbką dodatkową na żelazie lub stali. Zawiera informacje, które zamawiający powinien przekazać wykonawcy powłoki oraz wymagania odnoszące się do obróbki cieplnej przed procesem galwanicznym i po nim.

  Nie ma zastosowania do powłok cynkowych nakładanych:
  -- na blachy, taśmy i druty w postaci nie obrobionej fabrycznie,
  -- na ciasno zwinięte sprężyny lub
  -- w celach innych niż ochronne lub dekoracyjne.

  W niniejszym dokumencie nie określono wymagań co do stanu powierzchni metalu podłoża przed elektroosadzaniem cynku. Jednakże wady powierzchni metalu podłoża mogą niekorzystnie wpłynąć na wygląd oraz funkcjonalność powłoki.

  Grubość powłoki nakładanej na elementy gwintowane może być ograniczona wymaganiami dotyczącymi wymiarów, w tym klasy i dopasowania.

   

  PN-EN ISO 14118:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 18-05-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące przewidzianych na etapie projektowania środków mających na celu zapobieżenie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny (patrz 3.2), umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa podczas ingerencji człowieka w strefach niebezpiecznych (patrz Załącznik A).

  Niniejszy dokument dotyczy nieoczekiwanego uruchomienia energią z wszelkich rodzajów jej źródeł, tzn.:
  — zasilania, np. elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego;
  — energią zakumulowaną, wynikającą np. z grawitacji, ściśnięcia sprężyn;
  — oddziaływań zewnętrznych, np. wiatru.

  W niniejszym dokumencie nie określono poziomów zapewnienia bezpieczeństwa lub poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. W niniejszym dokumencie określono dostępne środki zapobiegające nieoczekiwanemu uruchomieniu, ale nie określono tych środków w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu uruchomieniu w odniesieniu do określonych maszyn.

  UWAGA W normie typu C mogą być określone środki wymagane do zapobieżenia powstaniu szkody wynikającej z nieoczekiwanego uruchomienia. W przeciwnym przypadku odpowiednie wymagania dotyczące określonej maszyny należy określić na podstawie oceny ryzyka, co jest poza zakresem niniejszego dokumentu.

   

  PN-EN ISO 10215:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-05-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Wzrokowe określanie przejrzystości anodowych powłok tlenkowych -- Metoda skali wzorców

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wzrokową metodę określenia przejrzystości anodowych powłok tlenkowych na aluminium i stopach aluminium przy użyciu określonych skali wzorców i skali jasności. Metoda ma zastosowanie tylko do powierzchni płaskich, które mogą odbijać obraz wzoru skali wzorców.

   

  PN-EN ISO 7500-1:2018-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-05-2018

  Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono sposób wzorcowania i sprawdzania maszyn wytrzymałościowych rozciągających/ściskających. Sprawdzanie obejmuje:
  — ogólną ocenę maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem do zadawania siły;
  — wzorcowanie układu pomiaru siły maszyny wytrzymałościowej;
  — potwierdzenie, że właściwości eksploatacyjne maszyny wytrzymałościowej osiągną limity podane w określonej kategorii.

  UWAGA Niniejszy dokument odnosi się do statycznego wzorcowania i sprawdzania układu pomiaru siły. Przy badaniach o dużej prędkości obciążania i badaniach dynamicznych wartości wzorcowane nie są ważne. Dodatkowe informacje dotyczące wpływu efektów dynamicznych podane są w Bibliografii. OSTRZEŻENIE — Niektóre z badań określonych w niniejszym dokumencie obejmują wykorzystanie procesów, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.