google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 21.02.2019
  1 USD
  3.8247
  0.0026
  1 EUR
  4.3322
  -0.0049
  1 CHF
  3.8171
  -0.0019
  1 GBP
  4.9965
  0.0125
  1 RUB
  0.0584
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - czerwiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - czerwiec 2018

   

  PN-EN 14399-9:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, wymagania dla bezpośrednich wskaźników napięcia podkładek czołowych pod nakrętki (HV) i podkładek czołowych pod śruby (HB) będących częścią zestawu śrubowego wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych.

  Te bezpośrednie wskaźniki napięcia są określone jako część zestawu śrubowego wysokiej wytrzymałości systemu HR lub HV zgodnie z EN 14399-3, EN 14399-4, EN 14399-7 lub EN 14399-8, z gwintem znamionowym od M12 do M36 włącznie i klasą własności mechanicznych 8.8/8 lub 8.8/10 i 10.9/10.

  Określono dwie klasy własności H8 i H10 dla bezpośrednich wskaźników napięcia, łącznie z ogólnymi wymiarami, tolerancjami i własnościami funkcjonalnymi.

  Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3) i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez wydłużenie plastyczne śruby dla systemu HR zgodnie z EN 14399-3 lub EN 14399-7, lub poprzez odkształcenie plastyczne współpracujących gwintów dla systemu HV zgodnie z EN 14399-4 lub EN 14399-8.

  Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem mogą zawierać podkładkę(-i) zgodne z EN 14399-6 lub EN 14399-5 (wyłącznie pod nakrętką).

  UWAGA 1 Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.

  Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2 łącznie z Rozdziałem 5 niniejszego dokumentu.

  UWAGA 2 Bezpośrednie wskaźniki napięcia znane są również jako podkładki wskazujące napięcie.

   

  PN-EN 14399-10:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-06-2018

  Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 10: System HRC -- Zestawy śruby i nakrętki z kalibrowanym sprężaniem

  Zakres

  W niniejszym dokumencie, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, określono wymagania dotyczące zestawów konstrukcyjnych śrub i nakrętek wysokiej wytrzymałości, systemu HRC, właściwych do połączeń sprężanych, z łbem sześciokątnym (ze zwiększonym wymiarem pod klucz) lub łbem półkulistym lub łbem stożkowym, z gwintem od M12 do M36 i klasą własności mechanicznych 10.9/10.

  Zestawy zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3) i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez wydłużenie plastyczne śruby. W tym celu części mają następujące charakterystyki:
  — nakrętka o typowej wysokości zgodna z odmianą 1, patrz EN ISO 4032, lub
  — nakrętka o wysokości m = 1 D,
  — długość gwintu na śrubie zgodna z ISO 888.

  Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zawierają podkładki zgodne z EN 14399-6 lub EN 14399-5 (wyłącznie pod nakrętką).

  UWAGA Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.

  Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2 i Rozdziale 8 niniejszego dokumentu.

   

  PN-EN 15024-2:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-06-2018

  Miedź i stopy miedzi -- Oznaczanie zawartości cynku -- Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

  Zakres

  W niniejszej części Normy Europejskiej określono metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości cynku w miedzi i stopach miedzi w postaci wyrobów nieprzerobionych plastycznie, przerobionych plastycznie i odlewów. Metoda ma zastosowanie do wyrobów z zawartością cynku, wyrażoną ułamkiem masowym, od 0,000 5 % do 5,0 %

   

  PN-EN 287-6:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-06-2018

  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono podstawowe wymagania, zakresy, warunki kontroli i wymagania dotyczące akceptacji, jak również odpowiednie dokumenty kontroli spawaczy przy spawaniu części z żeliwa i przedmiotów obrabianych.

  Stanowi on zbiór zasad technicznych dla systematycznej kwalifikacji testu umiejętności spawacza i stwarza możliwość uzyskania takich kwalifikacji, aby mogły być jednakowo przyjmowane niezależnie od rodzaju produktu, lokalizacji i egzaminatora /komisji egzaminacyjnej.

  W niniejszym dokumencie określono sposoby sprawdzania umiejętności spawacza chyba, że ma zastosowanie ocena wyższego poziomu umiejętności.

  Akceptacja umiejętności spawacza według niniejszej Normy Europejskiej oznacza uznanie praktycznego doświadczenia i wiedzy w zakresie procesu spawania, materiałów i wymagań bezpieczeństwa (patrz załącznik C).

  Niniejszy dokument powinien być stosowany gdy wymagania dotyczące strony klienta, badań, jednostki lub innej organizacji monitorującej są określone.

  W niniejszym dokumencie określono zasady egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy do spawania żeliwa. Procesy spawalnicze, o których mowa w niniejszej normie obejmują te procesy spawania, które są oznaczone jako spawanie ręczne lub częściowo zmechanizowane. Nie obejmuje ona w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesów spawalniczych (patrz EN ISO 14732). Odlewane materiały żeliwne, które są objęte niniejszym dokumencie wymieniono w 5.4.

  Dokumenty kontroli i certyfikacji wystawia uprawniona jednostka badawcza.

   

  PN-EN ISO 4829-2:2016-05 - wersja polska

  Data publikacji: 14-06-2018

  Stale -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 2: Zawartość krzemu od 0,01 do 0,05 %

  Zakres

  W niniejszej części ISO 4829 określono metodę spektrofotometryczną po redukcji kwasu molibdenokrzemowego do oznaczania całkowitej zawartości krzemu w stalach. Metoda ma zastosowanie dla zawartości krzemu w stalach od 0,01 do 0,05 % (ułamek masowy)

   

  PN-EN 1011-8:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 8: Spawanie żeliwa

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące spawania niestopowych i niskostopowych odlewów żeliwnych wytwarzanych zgodnie z:
  — EN 1561, Odlewnictwo — Żeliwo szare;
  — EN 1562, Odlewnictwo — Żeliwo ciągliwe;
  — EN 1563, Odlewnictwo — Żeliwo sferoidalne.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do łączenia przez spawanie odlewów żeliwnych z innymi materiałami.

   

  PN-EN 16668+A1:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Armatura przemysłowa -- Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako osprzętu ciśnieniowego

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy armatury metalowej będącej osprzętem ciśnieniowym do zastosowań przemysłowych o maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS większym niż 0,5 bar, zgodnie z legislacją europejską dla urządzeń ciśnieniowych, i określono w niej minimalne wymagania dotyczące projektowania, produkcji, badań, materiałów i dokumentacji.

  Wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych dotyczące armatury zostały rozważone i są uwzględnione w niniejszej normie.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
  - zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa (osprzętu zabezpieczającego),
  - wzierników i ich korpusów (składników urządzeń ciśnieniowych) i
  - komór pomiarowych.

  Inne wyłączenia zawarte są w legislacji europejskiej dla urządzeń ciśnieniowych.

   

  PN-EN ISO 4829-1:2018-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-06-2018

  Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 1: Zawartość krzemu od 0,05 do 1 %

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę spektrofotometryczną po redukcji kwasu molibdenokrzemowego do oznaczania całkowitej zawartości krzemu w stali i żeliwie. Metoda ma zastosowanie dla oznaczania ułamka masowego krzemu w zakresie od 0,05 do 1 %
   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.