google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - lipiec 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - lipiec 2018

   

  PN-EN 12861:2018-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2018

  Miedź i stopy miedzi -- Złom

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące charakterystyk, stanu, wilgoci, składu chemicznego, zawartości metalu, uzysku metalu i procedur badań surowców przeznaczonych do bezpośredniego topienia (gatunki do topienia) w postaci złomu miedzi i stopów miedzi.

  Wszystkie postanowienia niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie niezależnie od statusu prawnego złomu. Powinny być spełnione odpowiednie wymagania prawne.

   

  PN-EN 10222-1:2017-06 - wersja polska

  Data publikacji: 05-07-2018

  Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odkuwek swobodnie kutych

  Zakres

  W niniejszej części Normy Europejskiej określono ogólne warunki techniczne dostawy odkuwek stalowych swobodnie kutych, wyrobów pierścieniowych kuto-walcowanych oraz prętów kutych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego w części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.

  Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

   

  PN-EN 10305-6:2016-06 - wersja polska

  Data publikacji: 06-07-2018

  Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy rur ze szwem ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym, przeznaczonych na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne.

  Rury zgodnie z niniejszą częścią EN 10305 charakteryzują się dotrzymaniem precyzyjnie określonych tolerancji wymiarów i określonej chropowatości powierzchni.

  Dopuszczalne szybkości zmian ciśnienia i górnych temperatur są stosowane na odpowiedzialność klienta zgodnie ze sztuką i z zastosowaniem współczynników bezpieczeństwa podanych w stosownych regulacjach, przepisach lub normach. Wymagania dotyczące udarności w zakresie niskich temperatur podano dla 0 °C.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione.

   

  PN-EN 12735-2:2016-08 - wersja polska

  Data publikacji: 06-07-2018

  Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy dla rur okrągłych bez szwu, gładkich lub wewnętrznie żebrowanych, stosowanych na wymienniki ciepła i ich wewnętrzne połączenia przy wytwarzaniu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

  Norma ma zastosowanie do rur o średnicy zewnętrznej od 3,97 mm do 219 mm, włącznie.

  UWAGA Rury te są dostarczane w odcinkach prostych w stanie twardym, półtwardym lub utwardzonym powierzchniowo albo w kręgach w stanie lekko wyżarzonym lub wyżarzonym zmiękczająco.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.