Artykuł Dodaj artykuł

OPTON 2012 – jedyne takie targi w Polsce! Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki

W dniach 15-16 maja 2012 Centrum Targowe FairExpo organizuje na terenach wystawienniczych przy ul. Bytkowskiej 1B w Katowicach, Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTON.

W dniach 15-16 maja 2012 Centrum Targowe FairExpo organizuje na terenach wystawienniczych przy ul. Bytkowskiej 1B w Katowicach, Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTON.

Targi OPTON to doskonała okazja do zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą z dziedziny optoelektroniki i fotoniki jako nauki stosowanej w wielu gałęziach przemysłu. To prezentacja najnowszych urządzeń i technologii pojawiających sie w tym temacie na polskim i europejskim rynku. To przekrój branż oraz okazja do porównania specjalistycznych ekspozycji skupionych w jednym miejscu i czasie. Firmy uczestniczące w pierwszej edycji targów prezentowały przekrojową ofertę związaną z laserami, m.in. do obróbki materiałów dla medycyny i kosmetologii, laserami w spektroskopii, laserowymi systemami w ochronie środowiska, kompozytami optoelektronicznymi OEM, sensorami optoelektronicznymi, optoelektronicznymi systemami pomiarowymi, oświetleniem LED, optyką biomedyczną, obrazowaniem optycznym i techniką światłowodową.

Targi OPTON organizowane przy współpracy z Photonics Society of Poland.
Honorowy Patronat nad ekspozycją objęli Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego, Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, Politechnika Śląska i  Naczelna Organizacja Techniczna.

Targom towarzyszyć będzie drugie Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, seria odczytów i wykładów tematycznych poprowadzonych przez autorytety z branży.

 

Drugie Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego - Program

1 Tomasz Woliński Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Poland. "Photonics: Research and Education at the Warsaw University of Technology"/ "Fotonika: Badania i nauczanie w Politechnice Warszawskiej"
2 Andrzej Domański Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Poland. "Vibration monitoring at harsh environmental conditions by using optical fibers systems" / "Diagnostyka drgań w trudnych warunkach środowiskowych z wykorzystaniwm optycznych układów światłowodowych"
3 Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk, Tomasz Szoplik Faculty of Physics, University of Warsaw, Poland. "High-resolution corrugated SNOM probes" / "Wysokorozdzielcze sondy do mikroskopu SNOM"
4 Tomasz Nasilowski1, 2, 3, Henrik Krisch2, Tadeusz Tenderenda1, 3, Anna Gawronska1, 3, Michael Moller2, Paweł Marc3, Leszek Jaroszewicz3 1InPhoTech Ltd., Poland;
2Krohne Messtechnik GmbH, Germany;
3Institute of Applied Physics, Military University of Technology, Poland.
"Vertical-cavity surface-emitting lasers for mass commercial applications in optical fibre sensors" / "Lasery o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową do masowych zastosowań komercyjnych w optycznych czujnikach światłowodowych"
5 Maciej Wojtkowski Optical Biomedical Imaging Group, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. "Biophotonics – science, technology and industry" / "Biofotonika – nauka, technologia, przemysł"
6 Krzysztof Chrzanowski Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, Poland; INFRAMET, Poland. "Testing modern electro-optical surveillance systems" / "Badania nowoczesnych obserwacyjnych urządzeń optoelektronicznych"
7 Tadeusz Pustelny Department of Optoelectronics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. "Gas sensors in integrated optics systems" / "Układy optyki zintegrowanej w sensoryce gazów"
8 Jerzy Pluciński Gdansk University of Technology, Poland. "Examination of technical objects using a Polarization Sensitive Optical Coherent Tomography (PS-OCT) "/"Badanie obiektów technicznych metodą polaryzacyjnej optycznej tomografii koherentnej (PS - OCT)"
9 Janusz Parka, Edward Nowinowski-Kruszelnicki Military University of Technology, Warsaw, Poland; Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland. "Application of liquid crystals in the THz and GHz technologies" / "Wykorzystanie ciekłych kryształów w technologiach THz i GHz"
10 P. Lesiak, M. Szeląg, D. Budaszewski, A. Boczkowska, G. Rajan, Y. Semenova, G. Farrell, A.W. Domanski, T.R. Wolinski Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Poland; "Photonic composite materials for aircraft applications" / "Fotoniczne materiały kompozytowe do zastosowań lotniczych"
11 Zbigniew Jaroszewicz Institute of Applied Optics, Warsaw, Poland; National Institute of Telecommunications,Warsaw, Poland. "Simple, easy and economical adaptive optics systems based on Spatial Light Modulators" / "Proste, łatwe i tanie układy optyki adaptatywnej oparte na przestrzennych modulatorach światła"
12 Leszek R. Jaroszewicz1, Z. Krajewski1,
J.K. Kowalski2,
K.P. Teisseyre3
1Institute of Applied Physics, Military University of Technology, Warsaw, Poland;
2m-Soft Sp. z o.o., Warsaw, Poland;
3Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.
"Investigation of the rotational events and phenomena by the AFORS-class fiber-optic system"/"Monitoring zdarzeń i zjawisk rotacyjnych
z wykorzystaniem czujnika światłowodowego klasy AFORS"
13 M. Kujawińska1, M. Rzeczkowski2, A. Piekarczuk3, B. Siwek4 1Institute of Micromechanics and Photonics, Warsaw University of Technology, Poland;
2Vigo Systems, Poland;
3Building Research Institute, Warsaw, Poland;
4KSM Vision, Poland.
"Systems for the digital image correlation applied for measuring and monitoring of the civil engineering objects displacement"/"Systemy cyfrowej korelacji obrazu do pomiarów i monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich"
14 M. Kujawińska1, R. Sitnik1, A. Gębarska2 1Institute of Micromechanics and Photonics, Warsaw University of Technology, Poland;
2Smarttech.
"Coherent and incoherent systems for data acquisition and processing of static and dynamic three-dimensional objects: multimedia, archiving and medicine"/"Koherentne
i niekoherentne systemy akwizycji i przetwarzania danych o statycznych
i dynamicznych obiektach trójwymiarowych: multimedia, archiwizacja
i medycyna"
15 Erwin Maciak Department of Optoelectronics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. "Optical interferometric structures based on phthalocyanine for application in photonic gas sensors"/ "Interferometryczne struktury na bazie ftalocjanin w fotonicznych sensorach gazów"
16 Piotr Pręgowski PIRS, Pręgowski Infrared Services. "The use of dynamic, multispectral thermal imaging for studies of the petrochemical furnaces "/ "Zastosowanie dynamicznej, wielospektralnej termografii w badaniach pieców petrochemicznych"

 

Artykuł został dodany przez firmę

Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Targowego FairExpo jest kompleksowa organizacja imprez targowych w Katowicach, sercu województwa śląskiego.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.