Artykuł Dodaj artykuł

Jak wzmocnić wiarygodność firmy w oczach klienta?

W 2009 roku Europą wstrząsnął kryzys ekonomiczny. Ciężka sytuacja na rynku, opierającym się głównie na systemie kredytowym, spowodowała spadek popytu –  sytuacja ta dotknęła wiele branż.

Logo Lider Nowych TechnologiiW 2009 roku Europą wstrząsnął kryzys ekonomiczny. Ciężka sytuacja na rynku, opierającym się głównie na systemie kredytowym, spowodowała spadek popytu –  sytuacja ta dotknęła wiele branż.

Firmy rozpoczęły aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju i wyróżnienia się na przewartościowanym przez kryzys gospodarczy rynku. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Grupa Modern NT wraz z niezależnymi ekspertami z dziedziny innowacji stworzyła Program Lider Nowych Technologii®. Umożliwiając tym samym promocję firm inwestujących w najnowsze technologie. Udział w nim to mocny krok do umacniania swojej pozycji na rynku.

Statuetka Lider Nowych TechnologiiNagroda, przyznana przez Kapitułę Programu Lidera Nowych Technologii® 2012 bazuje na wiedzy i komunikacji, zwiększa skuteczność i efektywność działań w firmie. Co jest kluczowe dla utrzymania rozwoju i stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.

Prestiżowy tytuł Lidera Nowych Technologii® motywuje do dalszego działania. Przynależność do elitarnego grona dynamicznie rozwijających się firm wspiera pozytywne relacje z partnerami biznesowymi. Tytuł jest także wyróżnikiem marketingowym w dobie ogromnej konkurencji.

We współczesnej gospodarce innowacja staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Najczęściej jednak do tego, aby dzięki niej  zyskać przewagę konkurencyjną, trzeba zastosować całą gamę strategii wspierających.

Program zapewnia  wsparcie, prestiż i uznanie.

O tytuł Lidera Nowych Technologii 2012 mogą ubiegać się firmy, które spełniają wymagania zawarte w Regulaminie Programu.

Zainteresowane firmy zapraszamy do odwiedzenia strony www.lidernt.pl