Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

BOWIM S.A. – rezygnacja z przeprowadzenia oferty publicznej

BOWIM S.A. jeden z czołowych dystrybutorów na rynku wyrobów hutniczych, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji.

BOWIM S.A. jeden z czołowych dystrybutorów na rynku wyrobów hutniczych, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji.

- Trwająca niezmiennie niekorzystna sytuacja na giełdach światowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spowodowała iż obecna wycena akcji Grupy Bowim zaproponowana przez rynek jest poniżej naszych oczekiwań. W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej – mówi Wiceprezes Zarządu, Jacek Rożek.

Spółka Bowim S.A. zadebiutowała 25 stycznia tego roku. Kurs akcji w dniu debiutu wyniósł 10,50 PLN, natomiast w dniu podjęcia decyzji  o odstąpieniu od oferty 7,17 PLN, co stanowi spadek aż o  32%. W tym czasie Spółka otworzyła nowy magazyn w Szczecinie, zakończono również inwestycję w spółce zależnej Passat-Stal, polegającą na rozbudowie zakładu serwisu stali w Płocku oraz na wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości.

Podobne artykuły