Artykuł Dodaj artykuł

Miedź obniża liczbę zakażeń wewnątrzszpitalnych o 58 proc.

Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej 1 na 18 pacjentów europejskich szpitali zaraża się codziennie przynajmniej jedną infekcją. Badania amerykańskiego Departamentu Obrony potwierdzają, że sytuację  można poprawić stosując miedź przeciwdrobnoustrojową w bezpośrednim otoczeniu pacjenta.

Według doniesień Polskiej Agencji Prasowej 1 na 18 pacjentów europejskich szpitali zaraża się codziennie przynajmniej jedną infekcją. Badania amerykańskiego Departamentu Obrony potwierdzają, że sytuację można  poprawić stosując miedź przeciwdrobnoustrojową w bezpośrednim otoczeniu pacjenta.

Niektóre infekcje można łatwo wyleczyć, są jednak szczepy oporne na antybiotyki (na przykład MRSA, czyli gronkowiec złocisty, oporny na metycylinę), których leczenie wymaga długiej i kosztownej terapii. Badania amerykańskiego Departamentu Obrony wykazały, że wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM) w powierzchnie dotykowe z miedzi przeciwdrobnoustrojowej może obniżyć poziom ryzyka zakażeń o 58% w porównaniu z oddziałem OIOM, gdzie elementy z miedzi nie występują. Terminem „miedź przeciwdrobnoustrojowa” określa się miedź i jej stopy o zawartości powyżej 60% miedzi.

Badania zlecone przez amerykański Departament Obrony zostały przeprowadzone w OIOM-ach trzech  amerykańskich szpitali: Medical University of South Carolina, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku i Ralph H. Johnson Veterans Affairs Medical Center w Charleston w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2011 r.  W celu określenia wpływu miedzi na odsetek zakażeń, badaniu poddano łącznie 650 pacjentów lokując ich w 16 salach (ośmiu sal z elementami z miedzi i ośmiu wyposażonych standardowo). Pacjenci zostali rozmieszczeni losowo. Do badania wybrano sale OIOM-ów, gdyż tam właśnie dochodzi do największej liczby zakażeń.

Wyniki pokazują,  że poziom infekcji szpitalnych u pacjentów przebywających w salach wyposażonych w elementy z miedzi przeciwdrobnoustrojowej był o 58% niższy niż u pozostałych. Rezultaty badań opublikowano w renomowanym czasopiśmie naukowym Journal of Clinical Microbiology1.

- Powierzchnie wykonane z miedzi to dobry sposób na redukcję rosnącej liczby zakażeń. Wyposażenie sal szpitalnych w elementy miedziane, takie jak poręcze, klamki, czy uchwyty sprawia, że (dzięki ciągłemu działaniu przeciwdrobnoustrojowemu miedzi) zakażenia nie rozprzestrzeniają się i powstaje środowisko bezpieczne dla pacjentów - wyjaśnia dr Michael Schmidt, wiceprezes d/s Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Medycznego Południowej Karoliny.

Więcej informacji o skuteczności przeciwdrobnoustrojowej miedzi na stronie www.antimicrobialcopper.org.