Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
Air productsAir products

Artykuł Dodaj artykuł

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI

Program VISI brytyjskiego producenta – firmy Vero Software pozwala na automatyczne zaprojektowanie wkładek formujących części wtryskowej i wypychaczowej formy wtryskowej.

logo VISI

Mając model detalu rozpoczyna się od wygenerowania jego linii podziału za pomocą polecenia Linia podziału. Ważną kwestią na tym etapie jest wybranie kierunku formowania (otwierania formy).

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI Nicom Jaksan

Kiedy kierunek będzie już wskazany linia podziału zostanie wygenerowana. Należy nadmienić, że jest ona w pełni edytowalna i jej poszczególne odcinki mogą zostać usunięte, a inne krawędzie ścian modelu do niej dodane. Istnieje możliwość wizualizacji rozsunięcia powierzchni części matrycowej i stemplowej podzielonych linią podziału. Jest to istotne z punktu widzenia przynależności poszczególnych ścian składowych modelu do jednego z wygenerowanych zestawów.

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI Nicom Jaksan

Używając zaawansowanych funkcjonalności modelowania powierzchniowego należy zdefiniować elementy składowe powierzchni podziału. Komendami, które mogą zostać użyte są: Zaokrąglenie krzywą, Powierzchnia samotworząca (automatyczna), Powierzchnia prostokreślna, Wyodrębnienie ściany jako powierzchni, Wydłużenie powierzchni czy Tworzenie powierzchni przyciętej. Otrzymane powierzchnie zostaną zaimportowane do polecenia Dynamiczna powierzchnia podziału.

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI Nicom Jaksan

Okno dialogowe polecenia zawiera opcję Tworzenie formy, dla której istotne jest określenie parametru Grubość formy. Parametr ten definiuje trzeci wymiar wkładek formujących. Należy jeszcze w tym przypadku zaślepić otwory modelu, np. przy użyciu opcji Wypełnianie otworów.Zatwierdzając polecenie zostaną wygenerowane wkładki formujące o założonych parametrach wymiarowych.

Automatyczne projektowanie wkładek formujących w oprogramowaniu VISI Nicom Jaksan

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły