Baner secondgrade Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.
Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka S.K Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o. BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł Dodaj artykuł

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2019)

27-06-2019, 02:00

Artykuły:

  • Marek St. Węglowski - Pręty do zbrojenia betonu ze stali odpornej na korozję
  • Tomasz Poloczek, Artur Czupryński - Analiza odporności na zużycie ścierne i erozyjne płyt trudnościeralnych
  • Łukasz Szczepański, Wirginia Pilarczyk, Andrzej Ambroziak - Charakterystyka stopów tytanu stosowanych w technologii przyrostowej SLM
  • Anatolij N. Alimow - Wybór drutu spawalniczego. Główne cechy drutu spawalniczego wpływające na jego jakość
  • Aleksander P. Woronczuk, Aleksander P. Żudra - Taśmy proszkowe, technologia napawania warstw odpornych na ścieranie i zakres ich stosowania
  • Igor Lyasota, Łukasz Sarniak, Piotr Kustra - Ocena stanu materiału urządzeń ciśnieniowych poddanych długotrwałej eksploatacji w instalacjach przemysłu rafineryjnego w oparciu o akustyczne metody badań nieniszczących oraz analizę pola naprężeń konstrukcji
  • Anna Pocica - Rozwój spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych
  • Antoni Sawicki - Modelowanie wpływu zaburzeń zewnętrznych charakterystyk statycznych o nieokreślonym i określonym napięciu zapłonu na charakterystyki dynamiczne łuków w obwodzie z wymuszeniem prądowym. Cz. 2. Wyniki badań symulacyjnych
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2019)Lorem ipsum
 

Streszczenia

Pręty do zbrojenia betonu ze stali odpornej na korozję
Marek St. Węglowski

Wykonywanie konstrukcji budowlanych łączy się z potrzebą stosowania prętów do zbrojenia betonu. Elementy żelbetowe to sprawdzone rozwiązanie stosowane od lat, jednak w niektórych przypadkach tradycyjne podejście polegające na stosowaniu prętów żebrowanych ze stali niestopowych się nie sprawdza. W celu wydłużenia okresu eksploatacji konstrukcji wykorzystywanej zwłaszcza w warunkach odziaływania wody morskiej lub soli drogowej sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie prętów do zbrojenia betonu ze stali odpornej na korozję. W pracy przedstawiono mechanizmy korozji konstrukcji żelbetowych, stale odporne na korozję stosowane na pręty zbrojeniowe oraz przykłady zastosowania tych prętów.

Analiza odporności na zużycie ścierne i erozyjne płyt trudnościeralnych
Tomasz Poloczek, Artur Czupryński

Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne płyt trudnościeralnych wytwarzanych przez producentów krajowych i zagranicznych. Materiały użyte do badań w postaci płyt Castolin CDP® 1001, CDP® 4666, CeraMetal® HCCr wykonane zostały w technologii automatycznego napawania łukowego. Jako materiały referencyjne zastosowano blachy ze stali trudnościeralnych produkcji zagranicznej oraz produkcji polskiej. Analizując wyniki badań twardości wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016 i odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 i ASTM G76-04, wytypowano materiały o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w warunkach silnego zużycia ściernego typu metal-minerał.

Charakterystyka stopów tytanu stosowanych w technologii przyrostowej SLM
Łukasz Szczepański, Wirginia Pilarczyk, Andrzej Ambroziak

Przedstawiono przegląd obecnie stosowanych stopów tytanu w technologii selektywnego przetapiania wiązką lasera (SLM, ang. Selective Laser Melting). Zwrócono uwagę w szczególności na osiągane właściwości wytrzymałościowe oraz zachodzące podczas wytwarzania elementów zmiany strukturalne wykorzystanych materiałów. Ponadto zaprezentowano możliwości aplikacyjne poszczególnych stopów oraz scharakteryzowano technologię przyrostową SLM.

Wybór drutu spawalniczego. Główne cechy drutu spawalniczego wpływające na jego jakość
Anatolij N. Alimow

Omówiono czynniki decydujące o własnościach technologiczno-spawalniczych drutów elektrodowych. Zwrócono uwagę na jakość powierzchni drutu miedziowanego i niemiedziowanego. Przedstawiono nienormowane kryteria jakości drutu stosowane przez producentów drutów oraz stosowane opakowania (szpule, bębny, opakowania masowe).

Taśmy proszkowe, technologia napawania warstw odpornych na ścieranie i zakres ich stosowania
Aleksander P. Woronczuk, Aleksander P. Żudra

Przedstawiono konstrukcję i skład chemiczny taśm elektrodowych proszkowych przeznaczonych do napawania warstw odpornych na ścieranie łukiem nieosłoniętym oraz pod topnikiem. Rozpatrzono specyfikę technologii napawania taśmami proszkowymi. Opisano przykłady zastosowania tego rodzaju napawania, urządzenia spawalnicze i zalety stosowania tych spawalniczych materiałów dodatkowych.

Ocena stanu materiału urządzeń ciśnieniowych poddanych długotrwałej eksploatacji w instalacjach przemysłu rafineryjnego w oparciu o akustyczne metody badań nieniszczących oraz analizę pola naprężeń konstrukcji
Igor Lyasota, Łukasz Sarniak, Piotr Kustra

Wykonano kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego poddanego wieloletniej eksploatacji w instalacji destylacji ropy naftowej. Na skutek pracy w warunkach ekstremalnych materiał elementów konstrukcji urządzenia uległ degradacji oraz zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane i odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Na dalszym etapie badań wykonano próby hydrauliczne z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. W celu określenia stref o koncentracji pola naprężeń w obszarach uszkodzeń dodatkowo wykonano symulację metodą elementów skończonych. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rozwój spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych
Anna Pocica

Opisano rozwój spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych. Nakreślono historię odkrycia gazów osłonowych oraz elektrod wolframowych, a następnie podano główne osiągnięcia i patenty związane z ewolucją metody TIG na świecie. Przedstawiono również pierwsze urządzenia do spawania produkowane w Polsce oraz próby zastosowania tej metody.

Modelowanie wpływu zaburzeń zewnętrznych charakterystyk statycznych o nieokreślonym i określonym napięciu zapłonu na charakterystyki dynamiczne łuków w obwodzie z wymuszeniem prądowym. Cz. 2. Wyniki badań symulacyjnych
Antoni Sawicki

Do odwzorowania nieliniowych charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych łuku o nieokreślonym i określonym napięciu zapłonu zastosowano opracowane funkcje aproksymacyjne (różne modyfikacje wzorów Ayrtony i Nottinghama). Dodatkowo parametry tych funkcji (moc, napięcie, rezystancję) uzależniono od jednego wybranego parametru zaburzającego (długości, strumienia masy gazu, ciśnienia gazu). W tym celu zastosowano aproksymacje funkcjami potęgowymi. Do symulacji procesów w obwodach z wymuszanym prądem sinusoidalnym i z łukiem elektrycznym wykorzystano model matematyczny Pentegowa. Wybrane parametry utworzonych modeli były zaburzane z zadanymi szybkościami zmian. Pokazano efektywność zastosowanych aproksymacji w postaci charakterystyk napięciowo-prądowych dynamicznych łuków.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Artykuł został dodany przez firmę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły