Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
Air productsAir products

Artykuł Dodaj artykuł

Bezwykopowa naprawa kanalizacji metodą CIPP

W wielu miejscach instalacje kanalizacyjne są bardzo stare, a przez to niedostosowane do aktualnych warunków ich użytkowania oraz narażone na zniszczenia na skutek zmian geologicznych terenu.

W wielu miejscach instalacje kanalizacyjne są bardzo stare, a przez to niedostosowane do aktualnych warunków ich użytkowania oraz narażone na zniszczenia na skutek zmian geologicznych terenu. Gminy zarządzające tymi instalacjami podejmują więc działania zmierzające do ich naprawy nie tylko jak najmniejszym kosztem, ale również z wykorzystaniem technologii, która w minimalny sposób wpływa na komfort mieszkańców i środowisko. Do takich metod należy bezwykopowa naprawa kanalizacji w technologii CIPP.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji metodą CIPP

  1. Technologia CIPP
  2. Rękawy CIPP - jak to działa?
  3. Bezwykopowa naprawa kanalizacji metodą CIPP ma wiele zalet

Metody no-dig stosowane są już od wielu lat, a ich cechą charakterystyczną jest minimalna ingerencja w strukturę gruntu. W większości przypadków, wykonywane są jedynie dwa wykopy - startowy i końcowy, które umożliwiają swobodny dostęp do kanalizacji.

Technologia CIPP

Bezwykopowa naprawa kanalizacji staje się obecnie już niemal standardem. Wśród wszystkich stosowanych metod, technologia CIPP cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ, według szacunków specjalistów, jej wykorzystanie do naprawy kanalizacji przedłuża żywotność całej instalacji o około 100 lat. Dodatkowo, naprawa ta trwa zwykle stosunkowo krótko, a z pewnością znacznie krócej niż naprawa metodami standardowymi. Generuje też niższe koszty, przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności prac naprawczych.

Technologia CIPP jest też w pełni bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i środowiska, można więc wykorzystywać ją tak na terenie niezabudowanym, jak i w centrum miast. Do prowadzenia prac zajmowany jest niewielki teren, a powstałe na nim zniszczenia ograniczają się do niezbędnego minimum. Można w ten sposób optymalizować koszty nie tylko naprawy kanalizacji, ale również usuwania jej skutków, np. w postaci renowacji nawierzchni. Co ważne, bezwykopowa naprawa kanalizacji tą metodą znacznie ogranicza eksfiltrację ścieków do gruntu oraz emisję dwutlenku węgla, nie przyczyniając się tym samym do degradacji środowiska.

Rękawy CIPP - jak to działa?

Podstawą technologii CIPP są tzw. rękawy CIPP, a więc rury utwardzane na miejscu. W dużym uproszczeniu, rękawy te to materiał, z którego w kanalizacji powstają nowe przewody. Są one nasączone żywicą, utwardzaną dopiero po umieszczeniu rękawów na miejscu w kanalizacji. W ten sposób można szybko i sprawnie naprawić nawet długie odcinki rurociągu, zapewniając instalacji nie tylko długą żywotność, ale również lepszą i efektywniejszą przepustowość. W zależności od zapotrzebowania, używa się rękawów nasączonych żywicą silikatową, epoksydową, poliestrową i winyloestrową - każda z nich wymaga użycia innej metody utwardzania.

Rękawy CIPP to jednak nie jedyne materiały używane do renowacji rurociągów. Stosowane są również różnego rodzaju materiały dodatkowe, wspomagające montaż rękawów, ich utwardzanie lub zakończenie prac. Należą do nich m.in. folie poślizgowe i kotwy rurowe.

Bezwykopowa naprawa kanalizacji metodą CIPP ma wiele zalet

Wykonanie naprawy kanalizacji metodą CIPP pozwala na wzmocnienie rurociągu. Staje się on wytrzymały i gładki, a co najważniejsze dostosowany do aktualnych warunków geologicznych terenu. W ten sposób raz wykonana naprawa, może zniwelować problem z kanalizacją na długie lata. Liczne korzyści płynące ze stosowania tej technologii potwierdza nie tylko zainteresowanie jej zastosowaniem, ale również prowadzenie badań nad jej udoskonalaniem. Jako technologia innowacyjna, wykorzystuje zaawansowane technologicznie sprzęty, nad funkcjonalnością których pracuje obecnie wielu specjalistów.

Artykuł sponsorowany