Artykuł Dodaj artykuł

W jaki sposób systemy ERP optymalizują finanse i księgowość?

Transformacja cyfrowa zachodzi na bardzo różnych poziomach dojrzałości dla różnych organizacji. Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii i koniecznością nagłej zmiany stylu pracy ten poziom zweryfikowały, wskazując istotę operacjonalizacji inicjatyw cyfrowych. Wiele barier – jak brak odpowiednich kompetencji, przestarzałe metody – zostało wziętych pod lupę i stało się tematem wewnętrznych dyskusji o praktykach pracy często nie nadążającymi i nieaktualnymi w świetle nowego biznesowego krajobrazu.

Transformacja cyfrowa zachodzi na bardzo różnych poziomach dojrzałości dla różnych organizacji. Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii i koniecznością nagłej zmiany stylu pracy ten poziom zweryfikowały, wskazując istotę operacjonalizacji inicjatyw cyfrowych. Wiele barier – jak brak odpowiednich kompetencji, przestarzałe metody – zostało wziętych pod lupę i stało się tematem wewnętrznych dyskusji o praktykach pracy często nie nadążającymi i nieaktualnymi w świetle nowego biznesowego krajobrazu.

W jaki sposób systemy ERP optymalizują finanse i księgowość?

Wielu takim praktykom, m.in. ręcznemu przetwarzaniu faktur, rozproszonej archiwizacji, stosowaniu czasochłonnego procesu ich zatwierdzania, prowadzeniu list inwentaryzacyjnych i planów amortyzacji w Excelu, wykorzystywaniu odseparowanych od systemu ERP wyspowych rozwiązań do obsługi rachunkowości i controllingu powiedziano „dość”.

Nowa rola księgowego

Wraz z wejściem w II połowę 2020 r. księgowi będą odgrywać kluczową rolę we wsparciu przedsiębiorstw będących na drodze transformacji cyfrowej. Zyskają możliwość rozwoju swojej roli jako zaufanych doradców i analityków danych o wartości dodanej. Według badania ACCA ponad 50% kadry kierowniczej na poziomie C w branży księgowej oczekuje rozwoju zautomatyzowanych systemów księgowych.

Automatyczna zmiana

Technologie przekształcające tradycyjne systemy, procesy i zadania ręczne w funkcje automatyczne stały się słowem klucz, a wdrożenie rozwiązań umożliwiających zdalną pracę i przeniesienie systemu obiegu dokumentów w wymiar cyfrowy zyskało wyższy priorytet. Jednym z takich rozwiązań jest automatyzacja procesów rachunkowości przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu klasy ERP, mająca na celu szybsze niż kiedykolwiek podejmowanie decyzji opartych na danych.

Potencjał w obszarze rachunkowości finansowej

Wraz ze wzrostem świadomości potrzeby transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, rosną wymagania w dziedzinie jakości, przejrzystości i aktualności danych ekonomicznych.

Dotyczy to również firm średniej wielkości. Szybko zatem rośnie znaczenie prawidłowego odwzorowywania strumieni wartości, a także analiz, scenariuszy planistycznych i symulacji, które pomagają w perspektywicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o księgowość środków trwałych, rachunek kosztów czy planowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jednoosobowym lub w grupie firm — zintegrowane systemy ERP zbierają wszelkie ważne dane z różnych obszarów przedsiębiorstwa, koordynują przepływy pracy i obieg dokumentów w księgowości i wizualizują istotne informacje na potrzeby controllingu. Automatyzują też procesy powtarzalne, zapewniając dzięki temu więcej czasu na podejmowanie strategicznych decyzji. Wymagania określone w przepisach dotyczących księgowości są uwzględniane automatycznie i na bieżąco dostosowywane do aktualnego stanu prawnego.

Szczegółowa analiza

Moduł do obsługi rachunkowości finansowej pomaga zoptymalizować i terminowo regulować płatności oraz zarządzać nierozliczonymi pozycjami i fakturami przychodzącymi. Dzięki funkcjom uszczegóławiania (np. Line Zoom) raporty i diagramy można analizować w najdrobniejszych detalach (aż po pojedyncze pozycje dokumentów).

Automatyczne księgowanie kosztów materiału ułatwia systematyczne rejestrowanie ilości zużywanych materiałów i kompleksową wycenę. To cenne dane przy określaniu optymalnych stanów magazynowych. 

Precyzyjna identyfikacja kosztów i przychodów

Firma ma sporo zamówień, a mimo to nie odnotowuje praktycznie zysków? Odpowiednio ukierunkowana kontrola kosztów wymaga solidnego rachunku kosztów. W tym obszarze stawia się zwykle następujące pytania: jak ogólnie zmieniają się koszty i czy zmiany te są uzasadnione? Który dział generuje najwyższe koszty? Które produkty przynoszą wyjątkowo duże zyski i powinny być oferowane z większą intensywnością? Jaka jest minimalna cena oferowanych produktów, która pozwalałaby pokryć koszty? Jakie procedury produkcyjne można wykorzystać w celu obniżenia kosztów? Czy warto zastanowić się nad zleceniem zadań i usług podwykonawcom, czy też lepiej pozostać przy produkcji własnej?

Zarządzanie kosztami w systemie abas ERP umożliwia łatwe księgowanie wg rodzajów kosztów, nośników kosztów, miejsc powstawania kosztów i projektów, a tym samym udostępnia wielowymiarowe, przydatne w analizach kryteria wyboru i pełną przejrzystość kosztów. Popularne typy raportów — od rachunku kosztów bieżących przez rachunek kosztów projektów aż po rachunek planowych kosztów marginalnych — sprawiają, że liczby zaczynają mówić ludzkim głosem, a bieżąca kontrola rentowności staje się dziecinnie prosta.

Optymalizacja zarządzania ryzykiem

W module do księgowania środków trwałych zawsze dostępne są wszelkie informacje dotyczące wszystkich aktywów trwałych — od danych podstawowych przez dane amortyzacyjne aż po listy inwentaryzacyjne. System obsługuje wszystkie popularne typy amortyzacji i dóbr, odpisy amortyzacyjne można obliczać z dokładnością do jednego miesiąca, a aktualizowany każdego dnia podgląd prezentuje przebieg amortyzacji w przyszłości. To ważne narzędzie ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych i optymalne zarządzanie ryzykiem.

Artykuł został dodany przez firmę

abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Jesteśmy globalnym liderem cyfryzacji przedsiębiorstw, kreatorem nowoczesnych rozwiązań ERP, który od 40 lat nieprzerwanie doskonali procesy klientów, prężnie działając i rozwijając się na rynku światowym. Obecnie, Grupa abas zatrudnia ponad 1100 ekspertów.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.