Artykuł Dodaj artykuł

Jak dobrać twardościomierz do materiału i czym kierować się przy wyborze?

Twardościomierze są to przyrządy, które służą do pomiaru twardości materiału. Dzięki nim można ocenić ich wytrzymałość. Należy zauważyć, że wybór modeli jest duży. Warto znaleźć taki, który wyróżnia się  oraz dobrać go do własnych preferencji. Jaki twardościomierz będzie najlepszy? Jak dobrać go do określonego materiału i metody pomiaru?

Twardościomierze są to przyrządy, które służą do pomiaru twardości materiału. Dzięki nim można ocenić ich wytrzymałość. Należy zauważyć, że wybór modeli jest duży. Warto znaleźć taki, który wyróżnia się  oraz dobrać go do własnych preferencji. Jaki twardościomierz będzie najlepszy? Jak dobrać go do określonego materiału i metody pomiaru?

Twardościomierz - nowoczesne rozwiązania na miarę wysokich oczekiwań 

Rozwój technologii sprawił, że twardościomierze są coraz nowocześniejsze i wyróżniają się wysokiej jakości systemem optycznym. Należy również zauważyć, że dostępne są urządzenia, które umożliwiają odczyt cyfrowy bądź też analogowy, a konwersja wyników dokonywana jest jedną z wymaganych metod.

twardosciomierz

Do tego można zdecydować się na urządzenia o niskiej lub wysokiej sile nacisku. Trzeba zauważyć, że niektóre materiały, np. metale, przed przekazaniem do obróbki muszą być sprawdzone pod kątem wytrzymałości i jednym z najważniejszych kryteriów oceny ich jakości jest zweryfikowanie twardości. Ta właściwość określa, jak bardzo dane materiały są podatne na uszkodzenia. W ten sposób można uzyskać pewność, że wybrany materiał może być poddany obróbce i nie straci przy tym swoich właściwości. Twardościomierz do metalu doskonale sprawdza się w ramach badań metalograficznych. W ten sposób można sprawdzić, czy metal nie zostanie uszkodzony pod wpływem nacisku. 

Jaki model twardościomierza do metalu wybrać? 

Twardościomierze występują w różnych formach. Mogą być to mikroskopy, lupy, młotki, a nawet przyrządy wykorzystujące ultradźwięki. Dostępne są także warianty stacjonarne i przenośne. Urządzenie należy dobierać pod kątem materiału, sposobu pracy, ale i metody. Jednym z nich jest twardościomierz Rockwella. Jego wykorzystanie sprowadza się do wykonania trwałego odcisku w badanym materiale, przy użyciu siły i wgłębnika. Taki pomiar polega na dwustopniowym wciskaniu w materiał wgłębnika, prostopadle do jego powierzchni. Dostępny jest także twardościomierz Equotip. Pozwala on na pomiar metodą ultradźwiękową, jednocześnie ma szeroki zakres zastosowania. Jeżeli wybierze się twardościomierz z kalibracją One-step możliwe jest dopasowanie do badanego materiału. Kolejną jego zaletą jest fakt, że może współpracować z sondą UCI. Umożliwia wykonywanie pomiarów w skali Vickersa. Popularnym urządzeniem sprawdzającym twardość metalu jest twardościomierz Brinella. Wykorzystuje on metodę opracowaną przez szwedzkiego inżyniera Johana Brinella. Twardość w skali Brinella oznacza się w HBW i ma zakres od 3 do 650. Najczęściej stosowana jest przy odbiorze materiałów hutniczych, ale sprawdza się także do stali, żeliwa czy miedzi.    

Twardościomierz Vickersa - najbardziej uniwersalne urządzenie 

Niewątpliwie szukając wysoko zaawansowanego sprzętu do mierzenia twardości metali, można zdecydować się na twardościomierz Vickersa. Wykorzystuje on technologię optyczną, elektroniczną, a także mechaniczną. Kolejną zaletą tego urządzenia jest wyświetlacz LCD. Duże znaczenie ma także fakt, że za sprawą zamkniętych obwodów w systemie sterowania obciążeniem, dokładność pomiarów jest jeszcze większa. Ponadto lepsza jest także ich powtarzalność. Skala twardości Vickersa sprawdza twardość metali, węglików spiekanych, ale i ceramiki. Zatem można powiedzieć, że tego rodzaju urządzenie jest jednym z najbardziej uniwersalnych.

Metody statyczne i dynamiczne pomiaru twardości materiału 

Twardościomierze wykorzystują wiele metod pomiaru. Należy je więc dobierać pod kątem materiału, ale też wybranego sposobu pracy. Metody Rockwella i Vickersa należą do metod statycznych. Natomiast są także twardościomierze wykorzystujące dynamikę. Są to twardościomierze Leeba. W tym przypadku wykorzystuje się odbicie sprężynowe. Metoda polega na pomiarze prędkości masy udarowej przed i po uderzeniu w próbkę. W kolejnym kroku przelicza się otrzymaną wartość. Twardość materiałów może być badana w laboratoriach, jednak należy pamiętać o dobrym skalibrowaniu urządzeń, gdyż wtedy gwarantują najbardziej precyzyjne wyniki. W przypadku, gdy poszykuje się twardościomierza do metalu, bardzo dobrze sprawdzają się te wykorzystujące metody statyczne, a więc np. Rockwella. Natomiast w przypadku szerszego spektrum zastosowania, lepiej postawić na twardościomierz Vickersa. Trzeba jednak odpowiednio przygotować próbkę przed pomiarem.