metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. W tym dniu w wielu krajach na świecie organizuje się imprezy mające na celu zilustrowanie szkodliwego wpływu korozji na życie codzienne, gospodarkę i środowisko oraz poinformowanie obywateli, przedstawicieli przemysłu, polityków i instytucji oświatowych o rozwiązaniach i koniecznych działaniach podejmowanych w walce z korozją. 

W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. W tym dniu w wielu krajach na świecie organizuje się imprezy mające na celu zilustrowanie szkodliwego wpływu korozji na życie codzienne, gospodarkę i środowisko oraz poinformowanie obywateli, przedstawicieli przemysłu, polityków i instytucji oświatowych o rozwiązaniach i koniecznych działaniach podejmowanych w walce z korozją. 

Głównym zadaniem utworzonej w 2007 r. Światowej Organizacji Korozyjnej jest uświadamianie zagrożenia jakie niesie za sobą korozja oraz promowanie edukacji i najlepszej praktyki w zakresie ochrony przed korozją, w celu uzyskania korzyści społeczno-ekonomicznych, zachowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

W skład WCO wchodzi 27 stowarzyszeń korozyjnych z całego świata zrzeszających  ponad 50 000 członków, w tym od 2009 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.  Poprzez zrzeszanie środowisk zajmujących się problematyką korozyjną na całym świecie WCO zmierza do zmniejszenia   kosztów korozyjnych.

Według badań finansowanych przez rząd USA, zakończonych w 2002 r., bezpośrednie koszty korozji wynoszą w uprzemysłowionych krajach  3-4% PKB (w Polsce mogą dochodzić nawet do 8-10% PKB). Wyniki badań wykazały również, że nie są to jedyne koszty, które w znaczącym stopniu wpływają na krajową gospodarkę. Bezpieczeństwo, komfort życia, zagrożenie zdrowia to kolejne koszty odgrywające dużą rolę we wszystkich krajach, także tych mniej uprzemysłowionych. 

Korozja jest przyczyną wielu katastrof, groźnych w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Można tu wymienić m.in. korozję rurociągów transportujących produkty naftowe i spowodowane tym wycieki niebezpiecznych mediów do gleby i wód czy korozję wodociągów powodującą ogromne straty wody; wypadki zawalenia się dachów na pływalniach spowodowane korozją pod wpływem chlorków; zawalenia się budynków czy mostów; katastrofy tankowców, np. tankowca „Erika”, którego kadłub złamał się na skutek korozji, w wyniku czego   do Zatoki Biskajskiej wyciekło 20 000 ton ropy. Bezpieczeństwu ludzi zagraża korozja środków transportu lądowego, morskiego i powietrznego. 

W 2009 r. WCO opublikowała dokument White Paper pt.: „Global Needs for Knowledge Dissemination, Research  and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control”, który uświadamia znaczenie ochrony przed korozją w życiu codziennym i przedstawia aktualny stan i kierunki postępu w zwalczaniu korozji. Dla przedstawicieli  przemysłu i rządu termin „korozja” nabiera znaczenia zwykle w przypadku awarii spowodowanych działaniem czynników korozyjnych, występujących czasem w dramatycznej postaci zawalenia się mostu czy niebezpiecznego wycieku z rurociągu lub wybuchu. Istnieje więc ogromna potrzeba wzrostu świadomości korozyjnej, aby postrzegać  korozję jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jak to podkreślono w WCO White Paper. 

W Polsce szansa na szybki sukces w ograniczeniu strat korozyjnych jest dużo większa niż w innych rozwiniętych krajach Europy, ponieważ do tej pory zrobiono bardzo niewiele. Zawód korozjonisty nie istnieje, projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, jeśli w ogóle są,

Wykonują często osoby, które nie przykładają wagi do skutecznego i trwałego zabezpieczenia lub nie mają stosownej wiedzy, a  do nadzoru prac antykorozyjnych nie wymagana jest żadna udokumentowana wiedza w tej dziedzinie. Mamy więc nadzieję, że Dzień Świadomości Korozyjnej uświadomi naszym władzom, że należy wykorzystać ograniczanie strat korozyjnych jako jeden z elementów poprawy stanu finansowego kraju.

W lutym nasze środowisko, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (uchwałę o napisaniu listu podjęto na zeszłorocznej Konferencji Naukowo-Technicznej PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”),  wysłało list do Premiera sygnalizujący wagę tego problemu.

Pod listem podpisało się Polskie Stowarzyszenie Korozyjne Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Cynkowników, Sekcja Farb i Lakierów przy ZG SITPChem, Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Może ciągłe apele zjednoczonego środowiska polskich korozjonistów, poparte uznaniem świata dla wagi problemu korozji, odniosą skutek w naszym kraju.