INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

INSTAL-KRAN z powodzeniem działa na polskim rynku już od 1997 roku. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stale poszerza ofertę swoich usług.


INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.


Firma powstała na terenie gminy Stare Miasto (powiat Konin) w województwie wielkopolskim w roku 1997, jako „Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Zbierski. Dominującą działalnością firmy od zawsze były usługi związane z branżą metalową. Już w roku 2007 firma została doceniona przez Samorząd Gminy Stare Miasto jako „Firma Roku” Ówczesny Zakład Remontowo-Budowlany nie tylko silnie rozwija się biznesowo, ale rokrocznie angażuje się w realizację zadań społeczno-gospodarczych wpisując się trwale w świadomość lokalnego rynku, władz lokalnych jak i samych mieszkańców.

Rosnące wymagania stawiane przez rynek jak i samą firmę wymusiły konieczność dalszego rozwoju. Firma rozbudowała znacząco park maszynowy wraz z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Unowocześnione zostały również wykorzystywane procesy technologiczne w produkcji oraz oferowanych produktach i usługach.

W roku 2010 Firma zakupiła w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” między innymi prasę wykrawającą, wycinarkę plazmową, frezarkę uniwersalną. Wdrożone zmiany pozwoliły poszerzyć działalność firmy o kolejne działy zajmujące się sprzedażą i montażem urządzeń zabawowych wraz z małą architekturą i nawierzchniami poliuretanowymi. Zapoczątkowany został również dział sprzedaży produktów związanych z energią odnawialną czyli system mocowań systemów fotowoltaicznych, preizolowanych wymienników i kolektorów ciepła, zasobników wody użytkowej mono oraz biwalentnych, jak również systemów buforowych. Dodatkowo w ofercie pojawiły się rozdzielnie metalowe, szafki hydrauliczne i BHP. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 263 214,01 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 1 180 214,01 zł.

Na przestrzenie następnych kilku lat działy te było mocno były rozwijane a dodatkowo powstała również komórka zajmująca się spawalnictwem ze szczególnym wskazaniem na konstrukcje stalowe, budowę i remonty kotłów energetycznych, rurociągów przemysłowych jak i stacji uzdatniania wody.
Firma obrała także nowe trwałe kierunki rozwoju, wokół których do dziś mocno koncentruje oferowany zakres działalności jakimi są nowoczesna technologia i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Przy tak dużym zróżnicowaniu oferowanych usług i produktów, aby działania w poszczególnych działach mogły być bardziej skoncentrowane firma zmieniła formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej i tak powstały w roku 2017 trzy spółki prawa handlowego:

  • INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  • Pure Energy INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  • Jaro-Meble INSTAL KRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  

 W tym samych roku powstał nowy obiekt produkcyjny o powierzchni 4500 m², co pozwoliło znacząco zwiększyć możliwości produkcyjne i zapewni nowo powstałym spółkom dalszy rozwój.