Baner secondgrade Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.
REMIX S.A.	Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o. BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.

HOT NEWS

 
Mitsubishi Electric Europe B.V.	ODLEWNIE POLSKIE S.A. SSAB Poland sp. z o.o. Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski
Adamus. Obróbka plastyczna stali. Metalforming. Dennice
MTM STAL S.C.	Alfa Zakład Przetwórstwa Stopów Metali Nieżelaznych Sp.j. Jan Nadwyczawski ARMAKO Beata Królikowska - Hytroszek

Księgarnia

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (5/2019) - okładka
Autor:

Cena: 33,00 pln

Czasopismo Naukowo-Techniczne MECHANIK - okładka
Autor:

Cena: 16,00 pln

STAL Metale & Nowe Technologie - okładka
Autor:

Cena: 0,00 pln

Przetargi

2019-11-20 Dostawa wykładziny dywanowej i materiałów hydraulicznych
2019-11-18 Dostawę blach gorącowalcowanych w gatunku 18G2A na 2020r. Sprawa ZA.270.1.9.2019
2019-11-15 Dostawa sprzętu w ramach projektu „Bliżej rynku pracy”
2019-11-15 doposażenie pracowni ślusarni w ramach realizowanego projektu pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-11-15 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w latach 2020 - 2022
2019-11-14 Sukcesywna dostawa butelek do produkcji chemicznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, oddziały w Wołowie i w Rawiczu
2019-11-13 realizacja dostawy fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego w PCKZiU, w Pucku z podziałem na 3 Części w ramach projektu: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00.
2019-11-13 Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

Partnerzy

###
Bank Danych o Inżynierach
###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
Center for Business Education
###
Warmia-Mazury EXPO
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.