metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Podstawy maszynoznawstwa

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 312
Data wydania: 2017-08-01
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 078-8-30-119765-0


Wersja papierowa: 74,00 PLN

Data wydania:

01-08-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, a powstanie odpowiednio działającego i bezpiecznego urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania jego poszczególnych elementów. Niezwykle istotne jest też to, aby każdy inżynier posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i rozumiał ich zachowanie się w warunkach eksploatacyjnych.

Niniejsza publikacja pomaga przyszłym projektantom w opanowaniu zagadnień związanych z podstawami konstrukcji, budowy i działania podstawowych urządzeń mechanicznych i ich struktur. Zostały w niej omówione zasady projektowania najważniejszych elementów maszyn, takich jak: osie i wały, łożyska, przekładnie zębate czy sprzęgła.

Autor w przejrzysty sposób opisuje najważniejsze warunki konstrukcyjne, które powinna spełniać maszyna, czyli niezawodność, trwałość, lekkość ergonomiczność i ekologiczność. Przybliża także tematykę dotyczącą poszczególnych grup maszyn, w tym zwłaszcza budowy maszyn przepływowych i wyporowych, siłowni i kotłów. Przyszli inżynierowie dowiedzą się, w jaki sposób dobrać odpowiednią metodę projektowania, w zależności od rodzaju i charakteru obciążeń, stateczności konstrukcji, a także wymogów optymalizacyjno-ekonomicznych oraz jak porównywać warunki pracy danego elementu z właściwościami różnych materiałów użytych do wykonania konstrukcji tak, aby odpowiadały wymaganiom technicznym postawionym przez konstruktora.

Książka będzie szczególnie przydatna studentom takich kierunków jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa czy logistyka i transport oraz wszystkim osobom, którym niezbędna jest ogólna wiedza inżynierska dotycząca teorii budowy maszyn.

  • Dowiedz się, na czym polega  metoda projektowania na dopuszczalne naprężenie i na nośność graniczną, a także zjawisko tarcia i zużycia materiału.
  • Sprawdź, jak działają połączenia kształtowe, wpustowe, kołkowe, sworzniowe i spawane oraz jak dokonywać obliczeń wytrzymałościowych osi i wałów.
  • Poznaj podstawowe parametry przekładni mechanicznych, rodzaje kół i przekładni zębatych, a także zasady pracy maszyn przepływowych, turbin parowych, siłowni z turbiną przeciwprężną oraz różnych rodzajów kotłów

Spis treści: 

1. Wprowadzenie

1.1. Obserwacja zjawisk, podział sygnałów

1.2. Trwałość i niezawodność obiektów technicznych

2. Zasady projektowania, materiały

2.1. Wprowadzenie

2.2. Metody oceny wytrzymałości konstrukcji

2.2.1. Metoda projektowania na dopuszczalne naprężenie

2.2.2. Metoda projektowania na nośność graniczną

2.3. Wytrzymałość zmęczeniowa

2.4. Zjawisko tarcia, zużycie materiału

2.5. Pomiar obciążeń

2.6. Krótki przegląd materiałów konstrukcyjnych

2.6.1. Wprowadzenie

2.6.2. Podstawowe materiały konstrukcyjne

2.6.2.1. Materiały konstrukcyjne metalowe

2.6.2.2. Materiały konstrukcyjne niemetalowe

2.6.3. Tworzywa sztuczne

2.6.4. Szkło

2.6.5. Ceramika

2.6.6. Kompozyty

2.6.7. Drewno

2.6.8. Zasady i kryteria doboru materiałów

3. Połączenia

3.1. Wprowadzenie

3.2. Połączenia kształtowe

3.2.1. Połączenia wpustowe

3.2.2. Połączenia kołkowe

3.2.3. Połączenia sworzniowe

3.2.4. Połączenia klinowe

3.2.5. Połączenia wielowypustowe

3.3. Połączenia cierne

3.4. Połączenia gwintowe

3.5. Połączenia spajane

3.5.1. Połączenia spawane

3.5.2. Połączenia zgrzewane

3.5.3. Połączenia lutowane

3.5.4. Połączenia klejone

3.6. Połączenia kształtowane plastycznie

3.6.1. Rodzaje połączeń kształtowanych plastycznie

3.6.2. Połączenia nitowe

Zadania

4. Osie i wały

4.1. Wiadomości ogólne

4.2. Rodzaje osi i wałów

4.3. Czopy

4.4. Obciążenia osi i wałów

4.5. Obliczenia wytrzymałościowe osi i wałów

4.5.1. Obliczanie osi na zginanie

4.5.2. Obliczanie wałów na skręcanie

4.5.3. Obliczanie wałów na zginanie i skręcanie

Zadania

5. Łożyska

5.1. Wiadomości ogólne

5.2. Rodzaje łożysk

5.3. Dobór i obliczanie łożysk

5.3.1. Obliczanie łożysk ślizgowych

5.3.2. Obliczanie łożysk tocznych

Zadania

6. Przekładnie zębate

6.1. Wiadomości ogólne

6.2. Podstawowe parametry przekładni mechanicznych

6.3. Rodzaje kół i przekładni zębatych

6.4. Koła zębate walcowe o zębach prostych

6.5. Zużycie i uszkodzenia zębów

6.6. Obliczenia wytrzymałościowe zębów

6.6.1. Obliczanie zębów na zginanie

6.6.2. Obliczanie zębów na naciski powierzchniowe

Zadania

7. Sprzęgła

7.1. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł

7.2. Sprzęgła nierozłączne

7.3. Sprzęgła sterowane

7.4. Mechanizmy przełączania sprzęgieł

7.5. Sprzęgła samoczynne

8. Maszyny przepływowe i wyporowe

8.1. Maszyny przepływowe

8.1.1. Zasada pracy maszyn przepływowych i ich podział

8.1.2. Turbiny parowe – zasada działania

8.1.3. Konstrukcje turbin parowych

8.1.3.1. Turbiny akcyjne

8.1.3.2. Turbiny reakcyjne

8.2. Wentylatory, dmuchawy, sprężarki

8.2.1. Ogólna charakterystyka, podział

8.2.2. Wentylatory

8.2.3. Dmuchawy

8.2.4. Sprężarki

8.3. Turbiny wodne

8.3.1. Podstawowe wiadomości z hydromechaniki

8.3.2. Podział i klasyfikacja turbin wodnych

8.3.2.1. Turbina Francisa

8.3.2.2. Turbina Kaplana

8.3.2.3. Turbina Peltona

8.4. Pompy wirowe

8.4.1. Charakterystyka ogólna i podział pomp

8.4.2. Budowa pomp wirowych

8.5. Maszyny wyporowe

8.5.1. Parowe silniki wyporowe – budowa i działanie

8.5.2. Sprężarki wyporowe

8.6. Pompy wyporowe

8.6.1. Podział pomp wyporowych

8.6.2. Pompy tłokowe

8.6.3. Pompy wyporowe inne

9. Siłownie

9.1. Wiadomości wstępne

9.2. Siłownie cieplne

9.3. Elektrociepłownie

9.3.1. Siłownie z turbiną przeciwprężną

9.3.2. Siłownie z turbiną upustową

9.3.3. Sieci cieplne

9.4. Siłownie jądrowe

9.4.1. Energetyka jądrowa na świecie

9.4.2. Reaktory jądrowe

9.5. Skraplacze

9.6. Chłodnie kominowe

9.7. Siłownie wodne

9.7.1. Elektrownia wodna

9.7.2. Elektrownia derywacyjna

9.7.3. Elektrownia wodna spadowa

9.8. Elektrownie wiatrowe

9.8.1. Elektrownie wiatrowe na świecie

9.8.2. Elektrownie wiatrowe w Polsce

9.9. Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat

9.10. Energia słoneczna

9.10.1. Elektrownie słoneczne

9.10.2. Zasoby energii słonecznej w Polsce

9.11. Energia geotermalna

9.12. Biopaliwa

9.13. Inne rodzaje siłowni

10. Kotły

10.1. Wiadomości podstawowe

10.2. Zasada działania kotła

10.3. Parametry techniczne kotła

10.4. Paliwa stosowane do opalania kotłów

10.5. Charakterystyka najważniejszych paliw

10.6. Paleniska kotłowe

10.6.1. Paleniska rusztowe

10.6.2. Paleniska na pył węglowy

10.6.3. Paleniska cyklonowe

10.6.4. Palniki na paliwo ciekłe

10.6.5. Palniki gazowe

10.6.6. Paleniska fluidalne

10.7. Przegrzewacze pary

10.8. Podgrzewacze powietrza

10.9. Podgrzewacze wody

10.10. Źródła wody i jej uzdatnianie

10.11. Typowe konstrukcje kotłów parowych

10.11.1. Kotły ogniorurowe

10.11.2. Kotły wodnorurkowe

10.11.3. Kotły z wymuszonym obiegiem wody

10.11.4. Kotły z paleniskiem fluidalnym

Przypisy

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty