metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Sensory w obrabiarkach CNC

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 300
Data wydania: 2018-07-02
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119948-7


Wersja papierowa: 89,00 PLN

Data wydania:

02-07-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych obrabiarek CNC (komputerowo sterowanych numerycznie).

Inteligentne komponenty obrabiarek CNC, w postaci integracji różnych czujników (sensorów), członów wykonawczych i oprogramowania pozwalają na monitorowanie procesów obróbki i stanów obrabiarek oraz umożliwiają aktywne wpływanie na warunki realizowanego procesu.

Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii.

Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo:

  • sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • sensory do monitorowania i diagnostyki obrabiarek,
  • sensory do kalibracji obrabiarek CNC,
  • rozwiązania mechatroniczne stosowane w obrabiarkach.

Publikacja jest kierowana zarówno do profesjonalistów – inżynierów konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, ale także do studentów automatyki i robotyki, mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn oraz nauk pokrewnych.

Konsekwencją dążenia do zwiększenia wydajności z jednoczesnym zachowaniem lub podniesieniem jakości wyrobów jest konieczność bezobsługowej realizacji procesu produkcji poprzez wprowadzanie bądź rozszerzanie elastycznej automatyzacji. Jednymi z zasadniczych elementów stanowiących o możliwości automatyzacji procesów technologicznych, w tym obróbki skrawaniem, są odpowiednio skonfigurowane i niezawodne układy nadzorujące. Składają się one z kilku głównych modułów i elementów, wśród których można wyróżnić czujniki (sensory), jako urządzenia decydujące o zawartości informacyjnej sygnałów przetwarzanych w tych układach. W tym świetle podjęcie szeroko rozumianej tematyki sensorów w obrabiarkach sterowanych numerycznie uważam za jak najbardziej celowe i zasadne. - Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Wydanie książki uważam za w pełni uzasadnione i jak najbardziej na czasie. Jak zauważa autor, studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn nie mają dostępu do nowoczesnej literatury z obszaru sensoryki w zastosowaniu do maszyn i urządzeń wytwórczych. Lepsza sytuacja jest na mechatronice, ale w ujęciu ogólnym. Większość książek i monografii to pozycje przestarzałe. Autor zebrał i uaktualnił dotychczasowe wydania książkowe w wydawnictwach WNT/PWN, przykładowo chodzi o wybrane rozdziały książek: "Obrabiarki sterowane numerycznie", WNT, 2008, autor J. Honczarenko.; "Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych", PWN/WNT, 2017 (Grzesik); "Programowanie obrabiarek CNC", (Grzesik i inni), PWN, 2016. W tym kontekście jest nową propozycją, zawierającą aktualne treści. - prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Spis treści: 

Stosowane oznaczenia

1. Wstęp 

2. Rola sensorów w systemach wytwórczych 

3. Podstawowe charakterystyki sensorów 

4. Klasyfikacja czujników 

5. Materiały stosowane do budowy czujników 

5.1. Podział ogólny materiałów 

5.2. Przewodniki, półprzewodniki i dielektryki 

5.3. Materiały magnetyczne 

5.4. Materiały optyczne 

5.5. Materiały ferroelektryczne 

6. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w sensorach 

6.1. Elektryczność 

6.2. Magnetyzm 

6.3. Zjawisko piezoelektryczne 

6.4. Zjawisko piezorezystancyjne 

6.5. Zjawisko termoelektryczne 

6.6. Zjawisko piroelektryczne 

6.7. Efekt Halla 

6.8. Zjawisko fotoelektryczne 

6.9. Zjawisko Gaussa (magnetorezystancji) 

6.10. Zjawisko elektrostrykcji 

6.11. Zjawiska magnetostrykcyjne 

6.12. Efekt Wieganda 

6.13. Efekty elektrooptyczne 

6.14. Efekty magnetooptyczne 

6.15. Zjawisko termooptyczne 

6.16. Efekt Dopplera 

7. Sensory w zautomatyzowanych systemach obróbkowych 

8. Sensory w serwonapędach obrabiarek sterowanych numerycznie 

8.1. Serwonapędy w zespołach posuwu 

8.2. Sensory położenia zespołów ruchowych obrabiarek 

8.2.1. Pomiar położenia kątowego 

8.2.1.1. Enkodery optoelektroniczne 

8.2.1.2. Enkodery magnetyczne 

8.2.1.3. Enkodery indukcyjne 

8.2.1.4. Enkodery pojemnościowe 

8.2.1.5. Czynniki uwzględniane przy wyborze enkoderów obrotowych 

8.2.2. Pomiar położenia liniowego

8.2.2.1. Liniały optoelektroniczne 

8.2.2.2. Liniały magnetyczne 

8.2.2.3. Liniały indukcyjne 

8.2.2.4. Liniały pojemnościowe 

8.3. Precyzyjne pomiary położenia 

8.4. Sensory prędkości obrotowej w serwonapędach 

8.5. Sensory do pomiaru przyspieszeń w napędach posuwu 

8.6. Sensory do pomiaru prądu 

9. Ogólne zasady diagnostyki i nadzoru obrabiarek 

10. Sensory w zespołach obrabiarki i układach korekcyjnych 

10.1. Sensory do diagnostyki stanu podzespołów obrabiarki 

10.1.1. Sensory w zespołach wrzecionowych 

10.1.2. Sensory do monitorowania stanu cieczy obróbkowej 

10.1.3. Sensory do monitorowania układu smarowania 

10.2. Sensory wykorzystywane w układach korekcyjnych 

10.2.1. Sensory w układach kompensacji odkształceń cieplnych

10.2.2. Sensory w adaptacyjnych układach regulacji 

11. Sensory do monitorowania i diagnostyki narzędzi 

11.1. Bezpośrednie metody monitorowania i diagnostyki narzędzi 

11.2. Pośrednie metody monitorowania i diagnostyki narzędzi 

11.2.1. Układy do pomiaru sił i momentów oraz naprężeń 

11.2.2. Układy do pomiaru mocy i prądu 

11.2.3. Układy do pomiaru emisji akustycznej 

11.2.4. Układy do pomiaru drgań 

11.2.5. Układy do pomiaru temperatury narzędzia 

11.2.6. Układy do pomiaru rezystancji powłok narzędzi 

12. Sensory do monitorowania i diagnostyki procesu obróbki 

12.1. Diagnostyka drgań samowzbudnych 

12.2. Diagnostyka postaci wióra 

13. Sensory do monitorowania i diagnostyki przedmiotów obrabianych 

13.1. Sondy przedmiotowe do pomiarów geometrycznych 

13.2. Sonda do pomiaru temperatury przedmiotów obrabianych 

13.3. Sondy do pomiaru średnic przedmiotów podczas szlifowania 

13.4. Sondy do pomiaru chropowatości przedmiotu na obrabiarce 

14. Sensory stosowane do kalibracji obrabiarek CNC 

14.1. System do pomiaru dokładności obróbki kształtowej obrabiarek CNC typu ballbar 

14.2. Interferometry laserowe do oceny stanu technicznego obrabiarek

14.3. Kalibratory osi obrotowych obrabiarek

14.4. Systemy do pomiarów wieloosiowych 

14.5. Śledzący interferometr laserowy do kalibracji osi liniowych i obrotowych 

15. Rozwiązania mechatroniczne wbudowane w obrabiarkach 

15.1. Rozwiązania mechatroniczne do kompensacji odkształceń termicznych 

15.2. Rozwiązania do poprawy dokładności pozycjonowania i położenia 

15.3. Rozwiązania do redukcji drgań 

15.4. Rozwiązania do kompensacji odkształceń narzędzia

15.5. Koncepcja inteligentnej obrabiarki 

16. Trendy rozwojowe w dziedzinie obrabiarek i sensoryki obrabiarkowej 

Bibliografia

Brak załączników
Brak prenumeraty