metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 304
Data wydania: 2019-10-31
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120747-2


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

31-10-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych. Stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów jak: Podstawy Zapisu Konstrukcji, Rysunek Techniczny, Grafika Inżynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn. Z powodzeniem może być wykorzystywana również przez uczniów szkół technicznych.

Z założenia ma przyczynić się do utrwalenia wiedzy teoretycznej i nabycia praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań i prostych problemów projektowych. Autorzy przygotowali ponad 900 zadań z zakresu zapisu konstrukcji, metod odwzorowań i wymiarowania przedmiotów o dowolnym kształcie, elementów oraz połączeń rozłącznych i nierozłącznych, elementów napędów i napędów, a także zasad sporządzania dokumentacji technicznej. Do każdego zadania autorzy zaproponowali wzorzec rozwiązania. Każda część opracowania poprzedzona jest krótkim wstępem teoretycznym, mającym na celu przypomnienie najważniejszych wiadomości z danej tematyki. Zgromadzony materiał został opracowany w taki sposób, aby możliwe było przydzielenie każdemu uczestnikowi zajęć projektowych niepowtarzającego się zadania.

Spis treści: 

Przedmowa  

Część I 

Podstawowe elementy zapisu konstrukcji oraz wybrane zasady odwzorowywania i wymiarowania przedmiotów 

1. Podstawowe elementy zapisu konstrukcji  

1.1. Linie rysunkowe  

1.2. Formaty arkuszy, pismo rysunkowe i podziałki  

1.3. Wybrane zasady rzutowania   

1.3.1. Rzutowanie aksonometryczne   

1.3.2. Rzutowanie prostokątne Monge’a   

1.4. Sposoby odwzorowywania przedmiotów   

1.4.1. Widoki     

1.4.2. Przekroje    

1.4.3. Kłady      

1.4.4. Łączenie sposobów przedstawiania przedmiotów   

1.5. Główne pojęcia i zasady dotyczące procesu wymiarowania   

1.5.1. Pojęcia podstawowe    

1.5.2. Główne zasady i uwagi szczególne dotyczące rozmieszczania linii wymiarowych i wymiarów    

1.5.3. Wybrane najważniejsze zasady szczególne wymiarowania przedmiotów     

1.6. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów   

1.6.1. Pojęcia podstawowe dotyczące struktury geometrycznej powierzchni, chropowatość powierzchni  

1.6.2. Oznaczanie stanu chropowatości powierzchni  

1.7. Podstawowe pojęcia dotyczące tolerancji i pasowań części 

1.7.1. Wybrane najważniejsze pojęcia dotyczące tolerancji oraz jej oznaczania na rysunkach    

1.7.2. Ogólne zasady tolerowania wymiarów   

1.7.3. Podstawowe pojęcia dotyczące pasowania części  

1.8. Przykład metodycznego rozwiązywania zadania ilustrujący wykorzystanie podstawowych elementów zapisu konstrukcji, metod rzutowania prostokątnego oraz sposobów odwzorowywania i wymiarowania przedmiotu   

2. Zadania z rozwiązaniami    

2.1. Uwagi techniczne dotyczące rozwiązywania zadań  

2.2. Zadania     

2.2.1. Uzupełnianie linii rysunkowych oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach    

2.2.2. Wyznaczanie kolejnych rzutów odwzorowywanych przedmiotów     

2.2.3. Odwzorowywanie przedmiotów zilustrowanych w rzutach aksonometrycznych za pomocą rzutów prostokątnych  

2.2.4. Odwzorowywanie aksonometryczne przedmiotów zilustrowanych za pomocą rzutów prostokątnych   

2.3. Rozwiązania zadań     

2.3.1. Uzupełnianie linii rysunkowych oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach    

2.3.2. Wyznaczanie kolejnych rzutów odwzorowywanych przedmiotów     

2.3.3. Odwzorowywanie przedmiotów zilustrowanych w rzutach aksonometrycznych za pomocą rzutów prostokątnych  

2.3.4. Odwzorowywanie aksonometryczne przedmiotów zilustrowanych za pomocą rzutów prostokątnych  

Część II 

Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych łączników i połączeń rozłącznych: gwintowych, klinowych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych oraz sprężystych 

3. Odwzorowywanie i przedstawianie łączników i połączeń rozłącznych     

3.1. Łączniki i połączenia gwintowe     

3.1.1. Linia i powierzchnia śrubowa oraz gwint  

3.1.2. Uproszczone przedstawianie gwintów   

3.1.3. Uproszczone przedstawianie najczęściej stosowanych łbów śrub i nakrętek     

3.1.4. Przedstawianie połączeń gwintowych   

3.1.5. Wymiarowanie łączników gwintowych    

3.1.6. Wymiarowanie śrub z łbem czworokątnym i sześciokątnym oraz nakrętek o podobnym kształcie    

3.1.7. Wybrane uwagi dotyczące projektowania i rysowania łączników i połączeń gwintowych   

3.1.8. Przykład metodycznego rozwiązywania zadania ilustrującego projektowanie i rysowanie łączników i połączeń gwintowych 

3.2. Elementy i połączenia wpustowe i klinowe  

3.2.1. Rodzaje oraz wymiarowanie wpustów i rowków  

3.2.2. Rodzaje oraz wymiarowanie klinów i rowków klinowych  

3.3. Elementy i połączenia wielowypustowe i wielokarbowe  

3.3.1. Ogólne zasady dokładnego i uproszczonego odwzorowywania elementów i połączeń wielowypustowych i wielokarbowych     

3.3.2. Wymiarowanie wielowypustów    

3.4. Elementy oraz połączenia kołkowe i sworzniowe  

3.4.1. Ogólne zasady dokładnego i uproszczonego odwzorowywania kołków i połączeń kołkowych    

3.4.2. Ogólne zasady przedstawiania i wymiarowania sworzni oraz połączeń sworzniowych   

3.5. Podstawowe zasady odwzorowywania i wymiarowania łączników sprężystych      

3.5.1. Ogólne zasady odwzorowywania sprężyn najczęściej stosowanych w budowie maszyn    

3.5.2. Rysunki wykonawcze sprężyn     

4. Zadania z rozwiązaniami    

4.1. Zadania 

4.1.1. Rysowanie i wymiarowanie łączników gwintowych  

4.1.2. Odwzorowywanie połączeń gwintowych

4.1.3. Odwzorowywanie elementów i połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych, kołkowych i sworzniowych   

4.1.4. Elementy i połączenia sprężyste    

4.2. Rozwiązania     

4.2.1. Rysowanie i wymiarowanie łączników gwintowych 

4.2.2. Odwzorowywanie połączeń gwintowych   

4.2.3. Odwzorowywanie elementów i połączeń wpustowych, wielowypustowych, klinowych, kołkowych i sworzniowych   

4.2.4. Elementy i połączenia sprężyste    

Część III 

Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych połączeń nierozłącznych: spawanych, zgrzewanych i nitowanych 

5. Połączenia nierozłączne    

5.1. Wybrane rodzaje złączy spawanych   

5.1.1. Odwzorowywanie złączy spawanych   

5.1.2. Wymiarowanie wybranych złączy spawanych   

5.2. Wybrane przykłady złączy zgrzewanych    

5.2.1. Odwzorowywanie złączy zgrzewanych   

5.2.2. Wymiarowanie złączy zgrzewanych    

5.3. Wybrane przykłady odwzorowywania nitów i połączeń nitowanych      

6. Zadania z rozwiązaniami    

6.1. Zadania     

6.1.1. Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych  

6.1.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń zgrzewanych  

6.1.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń nitowanych  

6.2. Rozwiązania     

6.2.1. Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych  

6.2.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń zgrzewanych 

6.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie połączeń nitowanych   

Część IV 

Odwzorowywanie i wymiarowanie wybranych elementów napędów i napędów: zębatych, łańcuchowych i pasowych 

7. Odwzorowywanie elementów napędów i napędów  

7.1. Podstawowe parametry kół zębatych    

7.1.1. Parametry kół zębatych walcowych   

7.1.2. Parametry kół zębatych stożkowych    

7.2. Uproszczone odwzorowywanie i wymiarowanie kół i przekładni zębatych     

7.2.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych walcowych     

7.2.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych stożkowych  

7.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych przekładni ślimakowych     

7.2.4. Odwzorowywanie i wymiarowanie przekładni zębatych  

7.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół łańcuchowych i pasowych   

7.3.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół łańcuchowych  

7.3.2. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół pasowych 

7.4. Odwzorowywanie pozostałych elementów napędów  

7.4.1. Wybrane przykłady odwzorowywania i wymiarowania wałów   

7.4.2. Wybrane zagadnienia dotyczące odwzorowywania łożysk   

7.4.3. Wybrane przykłady odwzorowywania uszczelnień wałów   

7.4.4. Odwzorowywanie wybranych elementów zabezpieczających i ustalających   

7.5. Przykład metodycznego odwzorowania i wymiarowania koła zębatego    

8. Zadania z rozwiązaniami  

8.1. Zadania   

8.1.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych 

8.1.2. Odwzorowywanie przekładni zębatych   

8.1.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie wałów maszynowych

8.2. Rozwiązania    

8.2.1. Odwzorowywanie i wymiarowanie kół zębatych 

8.2.2. Odwzorowywanie przekładni zębatych 

8.2.3. Odwzorowywanie i wymiarowanie wałów maszynowych  

Część V 

Sporządzanie dokumentacji technicznej. Projekt wstępny, rysunki wykonawcze i złożeniowe 

9. Podstawowe wiadomości dotyczące sporządzania rysunków złożeniowych    

9.1. Główne zasady sporządzania rysunków złożeniowych

9.2. Oznaczanie części na rysunkach i sporządzanie ich specyfikacji  

10. Zadania z rozwiązaniami  

10.1. Zadania   

10.2. Rozwiązania  

Brak załączników
Brak prenumeraty