Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 800
Data wydania: 2020-09-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-01-20927-8


Wersja papierowa: 104,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

10-09-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

10-09-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Monografia ta stanowi unikalne kompendium współczesnej wiedzy dotyczącej metod oraz systemów automatyki i robotyki, w znacznej mierze uwzględniające różnorodne elementy przetwarzania informacji, wspomagania decyzji i inteligencji obliczeniowej. Powstała z inicjatywy Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, w ramach której zaproszono do współpracy najwybitniejszych polskich specjalistów z tej dziedziny. Wszyscy pierwsi autorzy poszczególnych rozdziałów są członkami powyższego gremium.

W każdym przypadku przedstawiono w zwięzły, a jednocześnie zrozumiały sposób poszczególne zagadnienia nowoczesnej automatyki i robotyki, z odniesieniem do możliwości aplikacyjnych techniki obecnej ery informacyjnej.

W publikacji przedstawiono przykładowo takie zagadnienia jak:

  • symulacja komputerowa przy projektowaniu systemów sterowania
  • optymalizacja dyskretna w informatyce przemysłowej
  • metody syntezy chodu maszyn kroczących
  • sterowanie tolerujące uszkodzenia
  • modelowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedstawiona książka będzie szczególnie przydatna studentom oraz doktorantom uczelni technicznych na kierunkach:

  • automatyka i robotyka
  • mechatronika
  • informatyka stosowana
  • elektrotechnika
  • elektronika

Przedłożony materiał niewątpliwie zainteresuje również zarówno pracowników naukowych, jak też inżynierów-praktyków poszukujący informacji o współczesnych metodach aplikacyjnych, a także obecnym stanie wiedzy oraz aktualnych trendach rozwojowych w powyższych dziedzinach.


Spis treści: 

Przedmowa XXI

I. Modelowanie matematyczne

Rozdział 1. Identyfikacja parametryczna dla sterowania odpornego - Piotr Kulczycki

Rozdział 2. Modele rurociągowych procesów przepływowych - Zdzisław Kowalczuk, Marek Tatara

Rozdział 3. Obserwatory w liniowych, nieskończenie wymiarowych układach sterowania - Zbigniew Emirsajłow

Rozdział 4. Metody usuwania niegaussowskich szumów z sygnałów pomiarowych - Jerzy Świątek, Krzysztof Brzostowski i Jarosław Drapała

Rozdział 5. Modele niecałkowitego rzędu układów dynamicznych - Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk

Rozdział 6. Modele przełączane niecałkowitego rzędu - Stefan Domek

II. Sterowanie

Rozdział 7. Nieliniowa regulacja predykcyjna - Piotr Tatjewski, Maciej Ławryńczuk

Rozdział 8. Dodatnie liniowe układy sterowania - Tadeusz Kaczorek 

Rozdział 9. Sterowalność i stabilność układów semiliniowych ułamkowego rzędu - Jerzy Klamka, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski

Rozdział 10. Symulacja komputerowa w analizie i projektowaniu systemów sterowania - Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski

III. Optymalizacja

Rozdział 11. Optymalizacja obserwacji w identyfikacji układów o parametrach rozłożonych - Dariusz Uciński, Maciej Patan

Rozdział 12. Optymalizacja dyskretna w informatyce przemysłowej - Czesław Smutnicki

Rozdział 13. Programowanie dynamiczne w warunkach nieprecyzyjnej i niepewnej informacji - Janusz Kacprzyk

IV. Robotyka

Rozdział 14. Metoda endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej w robotyce - Krzysztof Tchoń

Rozdział 15. Sterowanie formacją robotów mobilnych z wykorzystaniem funkcji sztucznych potencjałów - Krzysztof Kozłowski, Wojciech Kowalczyk

Rozdział 16. Metody syntezy chodu maszyn kroczących i robotów humanoidalnych - Teresa Zielińska

Rozdział 17. Zastosowanie agentów upostaciowionych do projektowania systemów robotycznych - Cezary Zieliński

V. Inteligencja obliczeniowa i wspomaganie decyzji

Rozdział 18. Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji - Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak

Rozdział 19. Podejście systemowe w złożonych zagadnieniach podejmowania i wspomagania decyzji - Jerzy Józefczyk, Maciej Hojda

Rozdział 20. Wybrane metody sterowania statkiem - Roman Śmierzchalski, Anna Witkowska

Rozdział 21. Diagnostyka on-line procesów przemysłowych dużej skali - Jan Maciej Kościelny

Rozdział 22. Zastosowania metod inteligencji obliczeniowej do sterowania i diagnostyki - Jacek Kluska, Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka

VI. Zastosowania

Rozdział 23. Konsekwencje emisji zanieczyszczeń do atmosfery i związane z tym wyzwania modelowe - Zbigniew Nahorski, Piotr Holnicki

Rozdział 24. Układy sterowania z przełączeniami jako modele modułów regulacyjnych w sieciach genowo-komórkowych - Andrzej Świerniak, Magdalena Ochab, Krzysztof Puszyński

Rozdział 25. Modelowanie procesów przewodnictwa ciepła i sterowanie nimi - Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz

Rozdział 26. Aktywne tłumienie niestacjonarnych wąskopasmowych zakłóceń akustycznych - Maciej Niedźwiecki, Michał Meller

Rozdział 27. Metody redukcji hałasu urządzeń - Marek Pawelczyk, Stanislaw Wrona, Krzysztof Mazur

Indeks 

Brak załączników
Brak prenumeraty