metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Drgania układów mechanicznych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 298
Data wydania: 2020-05-29
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-20884-4


Wersja papierowa: 74,00 PLN
Wersja elektroniczna: 69,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

29-05-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

29-05-2020

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Analiza wpływu drgań na struktury mechaniczne ma duże znaczenie dla ich zachowania, poprawności działania oraz trwalości. Znaczne drgania mogą obniżyć sprawność maszyny a nawet uniemożliwić jej działanie. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonowania wielu systemów produkcyjnych. Im lżejsza konstrukcja tym większy wpływ drgań na jej działanie i dlatego tym dokładniej powinny być zweryfikowanie jej własności dynamiczne.

Książka przedstawia metody jakie mogą być w tym celu użyte. Autor przedstawia w niej warunki zaistnienia drgań, parametry opisujące własności dynamiczne układów dyskretnych jak i układów o parametrach rozłożonych.

Osobny rozdział został poświęcony mechanice wibracyjnej, który opisuje zachowanie się niektórych układów pod działaniem sił wibracyjnych.

W książce zaprezentowano metody pomiarów drań – zarówno te konwencjonalne, jak i nowoczesne, a także zagadnienia związane z redukcją drgań szkodliwych. Całość poparta została przykładami oraz zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Niniejsza pozycja skierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów mechanicznych, mechatronicznych oraz budownictwa, a także wykładowców przedmiotów takich jak: Drgania układów mechanicznych, Dynamika maszyn, Projektowanie układów elektromechanicznych. Może też stanowić pomoc w pracy inżynierów zajmujących się projektowaniem maszyn.


Spis treści: 


1. Wprowadzenie 


1.1. Kinematyka drgań 
1.2. Sprężyny 
1.2.1. Połączenie równoległe sprężyn 
1.2.2. Sprężyny połączone szeregowo 
1.2.3. Przykłady połączeń 
1.3. Tłumienie 
1.3.1. Tłumienie wiskotyczne 
1.3.2. Tarcie suche 
1.3.3. Tłumienie wewnętrzne 
1.4. Stopnie swobody 

2. Analiza harmoniczna drgań 

2.1. Szeregi Fouriera 
2.2. Właściwości funkcji okresowych 
2.3. Dyskretna analiza harmoniczna 
2.4. Software SIGNALCALC 
2.5 Przykłady funkcji okresowych 

3. Układy z jednym stopniem swobody 

3.1. Drgania swobodne bez tłumienia 
3.2. Drgania swobodne z tłumieniem 
3.2.1. Logarytmiczny współczynnik tłumienia 
3.3. Drgania wymuszone siłą harmoniczną 
3.4. Wymuszenie kinematyczne 
3.5. Drgania wymuszone niewyważeniem 
3.6. Drgania od wymuszenia okresowego 
3.7. Odpowiedz układu na dowolną formę wymuszenie 
3.8. Zastosowanie drgań do pomiaru pewnych parametrów 
3.9. Problemy do rozwiazania 
3.10. Przykłady z użyciem programu MATLAB 

4. Równania Lagrange’a II rodzaju 

4.1. Układy holonomiczne 
4.2. Uogólnione siły niekonserwatywne 
4.3. Przykłady 
4.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania 

5. Układy z dwoma stopniami swobody 

5.1. Równania ruchu 
5.2. Drgania swobodne bez tłumienia 
5.3. Drgania wymuszone bez tłumienia 
5.4. Eliminator dynamiczny drgań – Eliminator Frahma 
5.5. Drgania swobodne z tłumieniem 
5.6. Drgania wymuszone siłą harmoniczną 
5.7. Układy nie w pełni określone 
5.8. Drgania samochodu 
5.9. Przykłady z rozwiązaniami 
5.10. Przykłady bez rozwiązań 

6. Układy z wieloma stopniami swobody 

6.1. Energia potencjalna i kinetyczna 
6.2. Drgania wokół położenia równowagi 1
6.3. Drgania swobodne bez tłumienia 
6.4. Postacie drgań 
6.5. Drgania wymuszone 
6.6. Przykłady z użyciem programu MATLAB 
6.7. Zadania do samodzielnego rozwiązania 

7 Drgania układów ciągłych 

7.1. Drgania poprzeczne struny 
7.1.1. Czujnik strunowy 
7.1.2. Struny w instrumentach muzycznych 
7.2. Drgania wzdłużne w prętach 
7.2.1 Rezonator kwarcowy
7.3. Drgania skrętne 
7.4. Drgania poprzeczne belek 
7.4.1. Praktyczne wykorzystanie drgań 
7.4.2. Drgania wymuszone belek 

8. Pomiary drgań i ich zastosowanie 

8.1. Pomiary drgań 
8.1.1. Akcelerometr 
8.1.2. Wibrometr laserowy 
8.1.3. Wzbudniki drgań 
8.1.4. Młotek modalny 
8.1.5. Miernik siły 
8.1.6. Przedwzmacniacze i wzmacniacze 
8.1.7. Filtry 
8.1.8. Przyrządy do pomiaru katą fazowego, częstotliwości lub kąta obrotu wirników 
8.1.9. Przetwornik analogowo/cyfrowy (A/D) 
8.2. Eksperymentalna analiza modalna 
8.3. Monitoring i diagnostyka maszyn 
8.4. Odporność na drgania i uderzenia 

9. Metoda elementu skończonego 

9.1. Element typu pręt 
9.2. Element belkowy 

10. Kontrola poziomu drgań 

10.1. Metody redukcji sił dynamicznych 
10.2. Tłumiki drgań 
10.3. Wibroizolacja 
10.3.1. Wibroizolacja bierna 
10.4. Eliminator dynamiczny 
10.5. Eliminator aktywny drgań 
10.6. Eliminator synchroniczny drgań

11. Wpływ wibracji na człowieka 

11.1. Oddziaływanie drgań na organizm człowieka 
11.2. Normy ekspozycji na drgania 
11.3. Terapia wibracyjna 
11.4. Zastosowanie drgań 

12. Mechanika wibracyjna 

12.1. Rozpędzanie wirnika z niewyważeniem 
12.2. Samoczynne wyważanie 
12.3. Tarcie w połączeniu z drganiami 
12.4. Transport wibracyjny 
12.4.1. Ruch podajnika z drganiami poziomymi 
12.4.2. Transport wibracyjny przy dwóch składowych drgań bieżni 
12.4.3. Cylindryczny podajnik wibracyjny 
12.4.4. Inspektor wibracyjny rur 
12.4.5. Robot wibracyjny ze zdalnym sterowaniem 
12.4.6. Obróbka wibrościerna 
12.5. Synchroniczny eliminator drgań 
12.6. Zachowanie wahadła pod wpływem drgań jego osi 

13. Drgania nieliniowe i parametryczne 

13.1 Drgania nieliniowe 
13.2 Drgania samowzbudne 
13.3 Układy ze zmiennymi współczynnikami 
13.4 Chaos 

Brak załączników
Brak prenumeraty