Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2021

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2022-01-03
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 40,00 PLN

Data wydania:

03-01-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

Prenumerata roczna Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2021 r. wynosi 240 zł brutto.


Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Wersja elektroniczna: Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma.

W numerze 6/2021

 • Dr hab. inż. Eugeniusz Turyk odchodzi na emeryturę

 • Przemysłowa Jesień w Kielcach: Targi STOM, 19–21.10.2021 r.

 • Warsaw Industry Week, Warszawa 8–10.11.2021 r.

 • David Landon (1958–2021), Prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa

 • Badania:

  o   Spawanie plazmowe stali obrobionej termomechanicznie - Tomasz Pfeifer

  o   Mikrostruktura, udarność i twardość symulowanego obszaru SWC stali S1300QL - Mirosław Łomozik

  o   Zastosowanie ważonego wykresu Ishikawy do oceny jakości procesu spawania ręcznego metodą TIG - Wioleta Rakowska, Aleksander Gwiazda

  o   Badanie mikrostruktury i twardości warstw wierzchnich odlewów z żeliwa sferoidalnego GJS-350 wytwarzanych w procesie stopowania laserowego - Denis Sacha

  o   Diagnostyka łuku elektrycznego na potrzeby opracowania uniwersalnych modeli matematycznych - Antoni Sawicki

 • Nadchodzące wydarzenia międzynarodowe organizowane przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa

   

 • Badania spawalności i opracowanie technologii spawania półautomatycznego i hybrydowego (laser + MAG) nowoczesnych krajowych blach pancernych o wysokiej odporności balistycznej (dr inż. Maciej Różański – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa)

   

 • 14. Specjalistyczny kurs z zakresu badań metalograficznych złączy spajanych według programu zatwierdzonego przez EWF zorganizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa. 22–26.11.2021 r.

   

 • Nowe urządzenia i materiały

   

 • Komunikaty prasowe

Brak załączników
Brak prenumeraty