Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2022-07-15
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: brak informacji


Wersja papierowa: 40,00 PLN

Data wydania:

15-07-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

Prenumerata roczna Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2021 r. wynosi 240 zł brutto.


Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Wersja elektroniczna: Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma.

W numerze 2/2022

 • Wyższa punktacja Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa w wykazie czasopism naukowych MEiN
 • Reprezentanci Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (MIS) (IIW – International Institute of Welding)
 • Międzynarodowa konferencja pt. „Systemy kolejowe” – forum intermodalne”, 2–4.03.2022 r., Wisła
 • Powiew „Przemysłowej Wiosny” w Kielcach. Targi znów gromadzą tłumy
 • Badania:
  - Jacek Górka, Monika Kciuk, Sebastian Stano, Szymon Domżal – Ocena odporności korozyjnej i własności mechanicznych złączy ze stali DOCOL 1200M spawanych wiązką laserową
  - Sylwester Chłopek, Grzegorz Michta – Analiza wytrzymałościowa różnoimiennych połączeń klejowych
  - Tomasz Poloczek, Waldemar Kwaśny, Artur Czupryński – Wpływ przetapiania oraz stopowania laserowego powierzchni tytanu Grade 5 (Ti6-Al-4V) na odporność na zużycie erozyjne
  - Ryszard Krawczyk, Jacek Słania – Analiza jakości powierzchni po cięciu tlenowym
  - Antoni Sawicki – Modelowanie procesów elektrycznych w obwodach plazmotronów łukowych. Cz. 1. Aproksymacje charakterystyk statycznych plazmotronów łukowych
 • Nowe urządzenia i materiały
 • Komunikaty prasowe
Brak załączników
Brak prenumeraty