Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2022

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2022-11-09
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 40,00 PLN

Data wydania:

09-11-2022

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

Prenumerata roczna Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2021 r. wynosi 240 zł brutto.


Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Wersja elektroniczna: Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma.

W numerze 5/2022

 • Badania:
  - Wysokowydajne procesy spawania – porównanie właściwości i zastosowań - Steffen Keitel, Amadeus Aurin, Uwe Mückenheim, Hendrik Neef 
  - Nowoczesne metody łączenia ogniw akumulatorów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym - Krzysztof Kwieciński, Katarzyna Lota, Marcin Kiełbasiński, Janusz Pikuła, Marek St. Węglowski, Piotr Śliwiński, Sebastian Stano, Michał Urbańczyk, Szymon Kowieski, Piotr Śliwiński, Ewa Jankowska, Rafał Mańczak, Rafał Szostak  
  - Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali 17-4PH wykonanych wiązką lasera - Lechosław Tuz, Sebastian Stano 
  - Zagadnienia mechaniczno-technologiczne połączeń materiałów hybrydowych z włókien kompozytowych z elementami metalicznymi - Alexander Dumpies, Steffen Keitel, Lars Molter 
  - Analiza numeryczna spawania konstrukcji w aspekcie minimalizacji odkształceń spawalniczych - Janusz Pikuła, Kamil Kubik, Piotr Sędek, Marek St. Węglowski, Krzysztof Kwieciński, Robert Czech, Marcin Spólnik 
  - Struktura oraz własności użytkowe warstw natryskiwanych i napawanych przy zastosowaniu proszków z dodatkiem cząstek ceramicznych - Mateusz Sowa 
  - Rozszerzenie zastosowania technologii zgrzewania tarciowego z przemieszaniem dzięki użyciu innowacyjnej głowicy FSW - Mirosław Nowak, Paweł Szostek, Marcin Nowak 
  - Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych złączy spawanych materiałów różnorodnych - Łukasz Rawicki 
  - Zagrożenia rozproszonym promieniowaniem UV w otoczeniu stanowiska spawania łukowego - Agnieszka Wolska, Andrzej Rybczyński, Mariusz Wisełka, Jolanta Matusiak 
 • Laurent Dubourg – FSW Spindle for Robot: a Condensed of Innovation

 • Jörg Bellmann  – Magnetic Pulse Welding for Cryogenic Applications

 • Jerzy Niagaj – Szkolenie przedsiębiorstw krajowych z branży metalowej w zakresie przepisów technicznych, systemów jakości oraz łańcuchów dostaw podczas budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

 • Informacja normalizacyjna

Brak załączników
Brak prenumeraty