metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Oferta pracy

Zastępca / Zastępczyni Dyrektora / Dyrektorki ds. Administracyjnych

Warszawa, Rynek Starego Miasta, mazowieckie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202878

Numer referencyjny: DA_4.DA/2024Wymagania:

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!Zakres obowiązków:
 • planowanie działalności administracyjno-technicznego oraz informatycznego obszaru funkcjonowania Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Muzeum a także udział w opracowaniu regulaminów, procedur i polityk w zakresie funkcjonowania obszaru administracyjno-technicznego,

 • nadzór nad:  • bezpieczeństwem Muzeum

  • przygotowaniem procesów inwestycyjnych, ich zarządzaniem i realizacją

  • realizacją zadań związanych z utrzymaniem technicznym i teleinformatycznym obiektów muzealnych

  • bieżącą obsługą administracyjną i techniczną

  • obsługą informatyczną Muzeum

  • archiwum zakładowym

 • zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania związane z zarządzaniem operacyjnym Muzeum oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych oraz udzielonych upoważnień,

 • udział w opracowaniu polityk przygotowywanych w Muzeum WarszawyNasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe

 • min. 7 lat stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

 • doświadczenie w zarządzaniu obszarem administracyjnym

 • doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju

 • doświadczenie zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących instytucji publicznych a w szczególności instytucji kulturyMile widziane:
 • wykształcenie techniczne

 • doświadczenie w nadzorowaniu projektów infrastrukturalnych w zakresie IT

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów inwestycyjnych budowlanych

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów elektronicznego obiegu dokumentów

 • doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej

 • doświadczenie w zarządzaniu instytucją publiczną lub w zakresie administracyjnym

 • wykształcenie specjalistyczne na kierunkach technicznych

 • rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialnośćOferujemy:

Co oferujemy:
 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania

 • wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 14 000 - 15 500 zł (w zależności od stażu pracy i posiadanych kompetencji)

 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

 • niezbędne narzędzia do pracy

 • pracę w prężnie działającej instytucji kultury

 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy

 • codzienny kontakt z fascynującymi obiektami prezentowanymi na wystawie stałych i wystawach czasowych

 • możliwość rozwoju, samorealizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowychForma kontaktu:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 • list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref.DA_4.DA/2024) zawierające poniższą klauzulę:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr i PłacRynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub za pomocą przycisku aplikowania.Termin składania aplikacji: 30.06.2024 r.Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 


Czekamy na Twoją aplikację!


 


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy;

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Muzeum Warszawy
Źródło oferty