Wydarzenia i targi

Dodaj wydarzenie
XIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL

XIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL

2008-09-04 - 2008-09-26 Kielce targi

Organizator:
Targi Kielce S.A.
Zakładowa 1
25-672 Kielce
świętokrzyskie, Polska

Dane kontaktowe:

Adres:

Zakładowa 1 25-672 Kielce
świętokrzyskie, PolskaZapraszamy na czołowe targi odlewnicze w środkowo-wschodniej Europie.

Patronat honorowy:

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Targi METAL są największą imprezą targową w Polsce, poświęconą branży odlewniczej i jedną z najważniejszych tego typu w Europie.

Nasi wystawcy:

  • 345 firm z 25 krajów, ponad połowa firm to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce
  • 3.500 m2 netto powierzchni wystawienniczej ponad 100 maszyn i urządzeń dla odlewnictwa eksponowanych na stoiskach
  • ponad 90% firm potwierdziło swój udział w kolejnej edycji targów

Zwiedzający i goście targowi:

  • ponad 2.700 zarejestrowanych specjalistów i dziennikarzy z 20 krajów,
  • wśród gości zagranicznych najliczniej reprezentowane były: Ukraina, Rosja, Czechy oraz Niemcy
  • ponad 90% zwiedzających to dyrektorzy odlewni, kierownicy działów produkcji, marketingu i biur projektowych,
  • co roku gościmy delegacje zagraniczne szefów firm odlewniczych, m.in. z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Prestiż wystawy:

Kieleckie targi METAL należą do UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata.

Marka targów Metal budowana jest w oparciu o zadowolenie naszych klientów. Wskazują oni na wysoki poziom świadczonych usług i co najważniejsze - umiarkowane ceny.

Myślisz o przyszłości firmy? - Tu warto być!

Zakres branżowy targów:

1. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych
2. Maszyny formierskie i rdzeniarskie
3. Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa
4. Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja osnowy piaskowej
5. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
6. Złom i odpady metali
7. Maszyny do odlewania pod ciśnieniem
8. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych
9. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów
10. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
11. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
12. Maszyny i sprzęt do zalewania form
13. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych / odkuwki
14. Odlewy artystyczne
15. Urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów
16. Spawanie i cięcie
17. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały
18. Transport i magazynowanie
19. Technika pomiarowa i badanie materiałów
20. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
21. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie
22. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
23. Narzędzia
24. Instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo rozwojowe, ośrodki targowe, wydawnictwa branżowe
25. Inne:

- pokrycia galwaniczne i inne,
- gazy techniczne,
- urządzenia i materiały modelarskie
- obrabiarki
- produkcja stopów metali białych i spoiw lutowniczych
- metaliczne wsady

konferencje:
25-26 września
– „Krzepnięcie i krystalizacja metali”

  • Wydrukuj stronę