Artykuł Dodaj artykuł

Inżynierowie na start!

Konkurs Inżynierowie na start! jest propozycją serwisu Awansuj.pl na wyeliminowanie barier w zatrudnianiu młodych inżynierów.

 

awansuj_logo.bmp

SPECJALISTYCZNY SERWIS RYNKU PRACY

Konkurs Inżynierowie na start! jest pomysłem serwisu Awansuj.pl na pokonanie barier sygnalizowanych przez Pracodawców, a dotyczących  niewystarczającego przygotowania praktycznego absolwentów uczelni technicznych.

Niewystarczające przygotowanie praktyczne absolwentów uczelni technicznych jest często postrzegane jako przeszkoda w zatrudnianiu młodych inżynierów. W mojej ocenie – mówi Jacek Józwiak, Dyrektor Awansuj.pl i pomysłodawca konkursu -  sedno problemu tkwi w braku osobistych kontaktów pomiędzy studentami i Pracodawcami.

Studia wyższe przygotowują inżyniera w szerszym i bardziej ogólnym poziomie wiedzy i nie można ich sprowadzać do roli kształtowania wąskich, konkretnych umiejętności i specjalistycznego know-how. Natomiast systemy praktyk studenckich, odbywające się cyklicznie w firmach powinny być właściwą drogą łączącą oczekiwania Pracodawców wobec praktycznych umiejętności studentów z naciąganą tezą o wyłącznie teoretycznym przygotowywaniu przyszłych kadr inżynierskich na uczelniach.

Trudno oczekiwać, że inżynier absolwent, który podejmuje pierwszą pracę będzie znał np. najnowsze aplikacje komputerowe do projektowania i zarządzania produkcją, miał obycie w kontaktach z osobami ze starszych pokoleń, skoro wchodzi w życie zawodowe w wieku 20-kilku lat.

Adresaci:

 • Pracodawcy zatrudniający kadrę inżynierską
 • Studenci ostatnich i przedostatnich lat studiów inżynierskich uczelni technicznych


Cele konkursu:

 • znalezienie przyszłego pracodawcy dla studenta poprzez system praktyk, pozwalający na wzajemne poznanie oczekiwań
 • promocja Pracodawców wśród studentów uczelni technicznych
 • promocja praktyk inżynierskich jako ważnego etapu na starcie kariery zawodowej

Nagrody:

 • Praktykanci najwyżej ocenieni przez Pracodawców (laureaci I, II i III miejsca)  zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Laureaci konkursu będą promowani w serwisie Awansuj.pl, a zdobywca I miejsca zostanie objęty 12-miesięcznym programem rozwijania umiejętności managerskich, realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Agencję Pracy

Konkurs będzie odbywał się w okresie od 01.06.2007 do 30.09.2007. W tym okresie studenci, którzy zgłoszą swój udział w konkursie będą mieli okazję do odbycia 30-dniowych praktyk u Pracodawców zatrudniających kadrę inżynierską z regionu kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Wymiar organizacyjny konkursu Inżynierowie na start!

 • interdyscyplinarne przygotowanie osób obsługujących projekt, bardzo dobra orientacja na rynku pracy, doskonała znajomość procesu rekrutacji Kandydatów
 • realizacja oparta o internetowy serwis Awansuj.pl – nową markę na rynku pracy dedykowaną konkretnym adresowanym do wąskiej grupy docelowej projektom
 • atrakcyjna forma (prezentacje karier inżynierskich, cykl artykułów dla wchodzących w życie zawodowe na temat reguł funkcjonowania w świecie biznesu, chat, blog tematyczny)
 • bliska współpraca z uczelniami wyższymi
 • intensywna promocja medialna


Zapraszamy na strony konkursowe: http://www.awansuj.pl/inzynierowienastart

 


www.awansuj.pl, 85-060 Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 1
e-mail: inzynierowienastart@awansuj.pl , tel. +48 52 321 15 75

            
 

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.