Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Polska Stal S.A. jest jednym z czołowych polskich dystrybutorów wyrobów stalowych.

Wywiad z prezesem GPS S.A. Markiem Żołubowskim.

Wywiad z prezesem GPS S.A. Markiem Żołubowskim

Rok 2012 był trudny dla całej branży. Czy spowolnienie gospodarcze dotknęło firmy zrzeszone w Grupie?

Muszę przyznać, że większość naszych akcjonariuszy wyszła z trudnego roku 2012 obronną ręką. Jeśli chodzi o naszą spółkę to przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 70 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Rok 2012 zamknęliśmy z rekordowymi wynikami finansowymi – najlepszymi w 14-letniej działalności firmy. Oczywiście, spowolnienie gospodarcze jest zauważalne w całej branży, ale nam udało się wypracować system efektywnego działania, który sprawdza się w tych trudnych czasach.

Czemu GPS SA zawdzięcza swój sukces?

Grupa Polska Stal S.A. zrzesza aktualnie 11 firm, które dysponują, łącznie, 47 składami wyrobów hutniczych i własnymi centrami serwisowymi, przetwarzającymi stal w całej Polsce. Działając w Grupie jesteśmy w stanie uzyskiwać jak najkorzystniejsze warunki zakupu wyrobów hutniczych dla swoich członków. Z kolei nasi dostawcy zyskują na współpracy z nami gwarancję systematycznych zakupów w dużej skali oraz pewność terminowych płatności za dostawy. Nie są to tylko deklaracje, za naszymi działaniami stoi 14-to letnia historia. Postawiliśmy też na dywersyfikację ryzyka handlowego. Pracujemy w wielu segmentach rynku oraz z szeroką paletą wyrobów hutniczych jednocześnie. Oczywiście nadal utrzymujemy wysoką dyscyplinę finansową w ramach naszej Grupy.

Jak Pan ocenia kondycję całej branży stalowej? Czy już wychodzi na prostą?

Cały rok 2012 był dużym wyzwaniem dla branży stalowej. Choć wiele firm może poszczycić się wysoką sprzedażą, rentowność generalnie jest nieco niższa niż w latach poprzednich. Rok 2013 nie zapowiada się dużo lepiej. Jednak w przyszłość patrzymy z optymizmem. Szansą dla całej branży będzie stabilizowanie się cen stali. Liczymy też na nowe inwestycje – zwłaszcza w kolejnictwie i branży energetycznej. Otwieramy się na nowe rynki. Rozszerzamy asortyment. Jestem pewny, że kolejne lata przyniosą naszej branży nowe możliwości rozwoju.

Co mogłoby pomóc dystrybutorom stali w przetrwaniu na rynku?

Przede wszystkim dobór wiarygodnych partnerów, zarówno w sferze zakupowej jak i sprzedażowej. Konieczna jest rozwaga w wyborze inwestycji oraz otwartość na nowe segmenty rynku. Wiele pomogłyby też zmiany systemowe. Ciągle czekamy na bardziej sprzyjające polskim przedsiębiorcom prawo oraz większą skuteczność odpowiednich organów państwa w ściganiu i likwidowaniu nieprawidłowości, które szkodzą uczciwym firmom. Pomocna byłaby również, otwarta na potrzeby polskich przedsiębiorstw, polityka banków i ubezpieczycieli. Mam nadzieję, że ostatecznie cała branża stalowa się wzmocni, a dzięki temu i nasza Grupa niedługo zwiększy swój potencjał biznesowy.