Tubes International Sp. z o.o.

Tubes International Sp. z o.o.

Tubes International Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu.


Tubes International Sp. z o.o.

Tubes International jest firmą zajmującą się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów i elementów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Prowadzimy sprzedaż poprzez własną sieć oddziałów w Polsce i za granicą, w Czechach, Słowacji, Kazachstanie, Norwegii, na Ukrainie i Litwie oraz przez sklep internetowy. Swoje produkt dostarczamy zarówno do największych firm jak i klientów indywidualnych. W ofercie posiadamy ponad 80 000 produktów, z czego ponad 40 000 dostępnych jest w naszym sklepie online.

Jak to robimy?

Szeroka gama produktów i wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stać się ekspertem w branży. Podążając za oczekiwaniami naszych Klientów stawiamy na współpracę z renomowanymi producentami z całego świata, aby dostarczane produkty, oferowane porady techniczne oraz usługi były na najwyższym światowym poziomie. Spełniamy stale rosnące wymagania w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. Nieustannie weryfikujemy nasze doświadczenie i procedury w ośrodkach kwalifikacyjnych i naukowych, co dokumentują raporty oraz uzyskane certyfikaty i uprawienia. Wszystko to pozwala nam na dalsze i ciągłe doskonalenie oraz budowanie zaufania, dzięki któremu Klienci powierzają nam coraz to bardziej wymagające i kompleksowe aplikacje.

Strategia naszej firmy oparta jest na podstawowym założeniu misji Tubes International:

„Świadomi odpowiedzialności związanej z oferowanymi przez nas produktami i usługami, w obliczu nowych wymagań stawianych przez przemysł, deklarujemy dążyć do osiągnięcia pełnej satysfakcji naszych Klientów w zakresie oferowanego asortymentu, jakości wyrobów i usług oraz profesjonalnej obsługi, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy”.

Nasze działania skupiają się na czterech podstawowych obszarach:

 • Być preferowanym przez Klienta dostawcą w zakresie dostaw węży i złączy przemysłowych;
 • Ekspansji rynkowej poprzez rozwój własnej sieci sprzedaży;
 • Oferowaniu rozwiązań technologicznie najbardziej innowacyjnych i bezpiecznych dla przemysłu;
 • Rozwoju zawodowym pracowników naszej firmy.

Naszym celem jest:

 • tworzenie stabilnych podstaw rozwoju Firmy poprzez osiąganie założonych wyników ekonomicznych,
 • kompleksowa obsługa naszych Klientów w zakresie węży i złączy przemysłowych poprzez poszerzanie oferty handlowej o nowe rodzaje asortymentu,
 • zapewnienie Klientom dostępu do najnowocześniejszych wyrobów na rynku poprzez stałe aktualizowanie oferty handlowej,
 • przedstawianie Klientom atrakcyjnej oferty o zróżnicowanym systemie rabatowym,
 • poszerzanie zakresu oferowanych usług produkcyjnych poprzez wprowadzanie nowych technologii,
 • świadczenie usług wobec Klientów na najwyższym poziomie jakościowym oraz ich ciągłe doskonalenie,
 • informowanie Klientów o aktualnej ofercie Firmy poprzez prowadzenie skutecznej promocji,
 • zwiększanie dostępności oferowanych wyrobów i usług poprzez rozszerzanie rynków zbytu i rozwój sieci dystrybucji,
 • doskonalenie metod zarządzania Firmą,
 • rozwój infrastruktury i poprawa warunków pracy pracowników,
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników poprzez system szkoleń i motywacji.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości Firmy jest:

 • pełne zaangażowanie Kierownictwa Firmy i wszystkich pracowników w realizację celów Polityki Jakości,
 • stały przegląd spełnienia wymagań oraz osiągnięć w zakresie świadczonych usług w celu doskonalenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.

Historia firmy

 • 1993 Powstanie firmy Tubes International w Polsce.
 • 1993 – 1998 Obsługa i sprzedaż produktów dla Klientów z centrali firmy.
 • 1998 Przyjęcie nowej strategii firmy poprzez tworzenie własnej sieci sprzedaży w Polsce.
 • 2001 Budowa nowoczesnej centrali Tubes International wraz z zapleczem magazynowo – produkcyjnym.
 • 2002 Strategia ekspansji zagranicznej firmy:
  - 2002 Tubes International Czechy.
  - 2005 TOW Tubes International Ukraina.
  - 2007 Tubes International Słowacja.
  - 2007 UAB Tubes International Litwa.
  - 2008 Tubes International Rosja.
  - 2010 Tubes International Kazachstan.
  - 2015 Tubes International Norwegia.
 • 2003 Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001 wydanego przez DNV.
 • 2007 Przystąpienie firmy do organizacji europejskich dostawców przemysłowych EDIS - www.edisnet.com.
 • 2007 Powstanie zakładu produkcyjnego wykonującego końcówki specjalne.
 • 2008 Uzyskanie uprawnień do produkcji przewodów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE.
 • 2012 Otwarcie nowego centrum magazynowo – logistycznego w Poznaniu.
 • 2013 Otwarcie przedstawicielstwa firmy w Iraku.
 • 2015 Otwarcie przedstawicielstwa firmy w Niemczech.
 • 2015 Otwarcie sklepu internetowego.
 • 2016 Firma zatrudnia pond 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników.
 • 2017 Wdrożenie nowego systemu informatycznego dla jeszcze lepszej i szybszej obsługi naszych Klientów.
 • 2018 Firma obchodzi swoje 25lecie. Posiada 24 oddziały w Polsce i 16 za granicą.
 • 2019 Uruchomienie nowej wersji sklepu internetowego.
 • 2020 Otwarcie nowej spółki o profilu projektowo- wykonawczym w zakresie infrastruktury przemysłowej - Tubes Engineering.
 • 2021 Otwarcie przedstawicielstwa firmy we Włoszech.
 • 2022 Dołączenie do stowarzyszenia NAHAD.
 • 2022 Uruchomienie Generatora ofert online.