SECO/WARWICK

SECO/WARWICK

SECO/WARWICK jest liderem technologicznym w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali i świadczeniu profesjonalnych usług serwisowych.


SECO/WARWICK S.A.

Wartości SECO/WARWICK są jak DNA ludzkie. Powstały w momencie „poczęcia” firmy, z wizji i wartości jej założycieli. Tworzą łańcuch DNA, którego bazowym genotypem jest ROZWÓJ nasz i partnera.

Nasza innowacyjność nie ogranicza się do tworzenia nowoczesnych pieców czy zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych. INNOWACJA to działania prowadzące do stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów, technologii czy organizacji. Wiemy, że innowacja jest wszędzie, stąd chcemy by była widoczna w naszym myśleniu, podejściu i tworzeniu, w każdym miejscu na świecie, stanowisku i działaniu. Nawiązując relacje z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami przede wszystkim myślimy o interesie tej drugiej strony. PARTNERSTWO zaś rozumiemy jako wzajemne zobowiązanie stron oparte na szacunku i odpowiedzialności, a informację zwrotną traktujemy jako element naszego rozwoju, bo to on pozwala na BEZPIECZEŃSTWO i STABILNOŚĆ dostarczanych niezawodnych produktów. Lecz w łańcuchu tworzenia są ludzie, którym chcemy zapewniać stabilności pracy i ciągłego rozwoju, a dla partnerów być przewidywalnymi i bezpiecznymi biznesowo. Bo partnerów się nie zawodzi. Dlatego NIEZAWODNOŚĆ jest także jedną z naszych wartości, bowiem nie zawodzimy jako ludzie, partnerzy i dostawcy technologii. Dzięki temu stajemy się WIARYGODNI I RZETELNI, a to jedna z kluczowych kwestii, z jakimi musi się zmierzyć, to globalna społeczność biznesowa.

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Nasza Misja

Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz  współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną ich biznesu.

Nasza Wizja

Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie.