Artykuł Dodaj artykuł

RADPOL połączy się z RURGAZEM

Wczorajsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. zatwierdziło plan połączenia RADPOL ze spółką zależną RURGAZ. W wyniku zmian w Grupie Kapitałowej uproszczona zostanie dotychczasowa struktura korporacyjna, co wpłynie na usprawnienie zarządzania i uzyskanie dodatkowych oszczędności.  

Wczorajsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. zatwierdziło plan połączenia RADPOL ze spółką zależną RURGAZ. W wyniku zmian w Grupie Kapitałowej uproszczona zostanie dotychczasowa struktura korporacyjna, co wpłynie na usprawnienie zarządzania i uzyskanie dodatkowych oszczędności.  

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej wchodzą RADPOL oraz spółki zależne: RURGAZ i przejęty w kwietniu tego roku WIRBET. Połączenie spółek RADPOL i RURGAZ jest kolejnym etapem procesu pełnej konsolidacji Grupy. W struktury spółki dominującej wcześniej włączona została Elektroporcelana Ciechów, a segment wyrobów ceramicznych notuje obecnie najwyższe wzrosty przychodów. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej są elementem realizacji strategii, której celem jest budowa spójnej, kompleksowej oferty zaawansowanych systemów dla ciepłownictwa w oparciu o produkty należących do niej spółek.

Zarząd RADPOL S.A. koncentruje się obecnie na istotnej poprawie efektywności operacyjnej i ekonomicznej poprzez maksymalizację synergii rynkowych i produktowych, które stworzone zostały między spółkami włączanymi kolejno w skład Grupy. Związki kapitałowe pomiędzy RADPOL S.A. i RURGAZ Sp. z o. o. są obecnie tak silne, że zasady racjonalnego gospodarowania uzasadniają zaniechanie funkcjonowania dwóch spółek.

„Dążymy do pełnej konsolidacji wszystkich spółek z Grupy, czego efektem będzie m.in.  przyspieszenie procesów decyzyjnych i uzyskanie oszczędności wynikających z uproszczenia struktur korporacyjnych. Celem strategicznym RADPOL jest budowa spójnej oferty zaawansowanych systemów infrastrukturalnych. Już dziś jesteśmy kompleksowym dostawcą dla naszych partnerów biznesowych i w tym kierunku chcemy się dalej rozwijać. Realizacja podjętych przez nas wyzwań inwestycyjnych, z których największe to rozbudowa zakładu spółki RURGAZ wymaga elastycznego zarządzania. Uproszenie struktur organizacyjnych i realizacja większej ilości procesów zarządzania na poziomie Grupy to działania, dzięki którym będziemy mogli jeszcze silniej koncentrować się na umacnianiu naszej pozycji na rynku. Marka RURGAZ jest obecnie bardzo dobrze rozpoznawalna w branży i kojarzy się z wysoką jakością produktów oraz zaawansowanymi technologiami. Na pewno nie będziemy chcieli z niej rezygnować. Wręcz przeciwnie, po połączeniu w ramach struktur jednej spółki rozwijane będą systemy RURGAZ wzbogacone dodatkowo o produkty sieciowane radiacyjnie, których producentem jest RADPOL. Jesteśmy jedną z trzech firm w Europie, która wykorzystuje dwa akceleratory elektronowe na skalę przemysłową, teraz nasze unikalne rozwiązania i systemy będą łączone w jednej kompleksowej ofercie – powiedział Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL S.A.

RADPOL S.A. dynamicznie rozwija działalność operacyjną, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia. Po zrealizowanej w kwietniu akwizycji spółki WIRBET S.A., obecnie największym wyzwaniem dla Grupy jest rozbudowa zakładu spółki RURGAZ. Inwestycja pozwoli na podwojenie mocy produkcyjnych w istniejącej technologii oraz wprowadzenie całkowicie nowych innowacyjnych dla branży produktów. We wrześniu podpisana została umowa na dostawę linii do produkcji rur PE z barierą antydyfuzyjną o średnicy do 1000 mm, która pozwoli zwiększyć rozmiary już produkowanych asortymentów, co wpłynie na podwyższenie osiąganych marż. Finalizacja całej inwestycji zaplanowana jest na koniec drugiego kwartału 2013 r.