Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kwalifikowanie technologii
metale.org id34128 00.00 PLN 5 5

Kwalifikowanie technologii

Podgląd

Kwalifikowanie technologii

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi metale.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 32 33 58 200
faks: 32 23 14 652
e-mail: is@is.gliwice.plRozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Kwalifikowanie (uznawanie) technologii spawalniczych wg norm PN-EN ISO

KWALIFIKOWANIE (UZNANIE) TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH OZNACZA:

 • potwierdzenie przez trzecią, niezależną stronę, poprawności opracowanej i stosowanej w przedsiębiorstwie technologii spawalniczej;
 • udokumentowaną zdolność przedsiębiorstwa do wykonywania produkcji spawalniczej na poziomie wymaganym przez towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje nadzoru lub bezpośrednio przez klienta

Dysponowanie kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawalniczymi:

 • stanowi niezbędny warunek realizacji odpowiedzialnych konstrukcji spawanych, zgrzewanych lub lutowanych;
 • jest wymagane przez normę PN-EN ISO 3834-1 do 5, jako jeden z warunków uzyskania certyfikatu systemu jakości w produkcji spawalniczej;
 • daje pewność uzyskania złączy spawanych (zgrzewanych lub lutowanych) o prawidłowej wymaganej jakości, sprawdzonej podczas wcześniejszego badania technologii;
 • obniża koszty produkcji poprzez eliminację dodatkowych badań i doraźnych ekspertyz w trakcie produkcji;
 • ułatwia procedury przekazywania klientowi konstrukcji i wyrobów spawanych (zgrzewanych lub lutowanych);
 • stanowi poważny atut przy ubieganiu się o kontrakty na wykonywanie różnych konstrukcji spawanych (zgrzewanych lub lutowanych);
 • umożliwia szybsze przystąpienie do prac spawalniczych i dotrzymanie terminów kontraktu.

Instytut Spawalnictwa kwalifikuje (uznaje) technologie spawalnicze na podstawie:

Wyników badania technologii spawalniczych

 • Podstawowy sposób kwalifikowania (uznawania) technologii:
 • spawania łukowego (gazowego) stali, niklu i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1
 • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3
 • spawania łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4
 • spawania łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5
 • spawania łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6
 • napawania wg PN-EN ISO 15614-7
 • spawania rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8
 • spawania podwodnego suchego wg PN-EN ISO 15614-10
 • spawania wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11
 • zgrzewania oporowego wg PN-EN ISO 15614-12 (punktowe, liniowe, garbowe) i wg PN-EN ISO 15614-13 (doczołowe, iskrowe)
 • spawania hybrydowego laser-łuk spawalniczy wg PN-EN ISO 15614-14
 • spawania produkcyjnego odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970
 • spawania/zgrzewania prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1 lub -2
 • zgrzewania tarciowego wg PN-EN ISO 15620
 • zgrzewania łukowego kołków metalowych wg PN-EN ISO 14555
 • lutowania twardego wg PN-EN 13134
 • lutowania twardego i spawania termitowego przyłączy kablowych wg PN-EN 12732

Wyników badania przedprodukcyjnego spawania i zgrzewania

Sposób kwalifikowania technologii spawania i zgrzewania złączy niestandardowych (nie ujęte w ww. normach) wg PN-EN ISO 15613

Stosowania standardowej technologii spawania łukowego

Sposób kwalifikowania o ograniczonym zakresie (rodzaj materiału podstawowego i inne) wg PN-EN ISO 15612
Instytut Spawalnictwa - Zakład Technologii Spawalniczych posiada i oferuje standardowe technologie spawania zbadane wg PN-EN ISO 15614-1 dla:

 • spawania stali konstrukcyjnej niestopowej (grupa 1.2) metodą MAG, łukiem krytym i elektrodami otulonymi
 • spawania stali nierdzewnych austenicznych (grupa 8.1) metodą TIG i A-TIG

Jest to najszybszy i najtańszy sposób uzyskania kwalifikowanej technologii spawania!

Stosowania uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego

 • Sposób uznania o ograniczonym zakresie wg PN-EN ISO 15610 (rodzaj i grubość materiału podstawowego i inne)

Nabytego doświadczenia

 • Wymagane udokumentowanie wcześniej nabytego doświadczenia według PN-EN ISO 15611

Typowy tok postępowania przy kwalifikowaniu (uznawaniu) technologii spawalniczych przez Instytut Spawalnictwa:

Zapytanie ofertowe Klienta

Analiza zagadnienia i uzgodnienia dotyczące sposobu i zakresu kwalifikowania (uznania), rodzaju i ilości złączy próbnych oraz innych szczegółów technicznych

Oferta Instytutu Spawalnictwa na kwalifikowanie (uznanie) technologii spawalniczych

 • Ewentualne dalsze uzgodnienia techniczne i terminowo-finansowe

Zamówienie Klienta wraz z dokumentacją (pWPS, atesty)

 • Analiza dokumentacji (weryfikacja pWPS) i uzgodnienie terminu wykonania złącza próbnego

Wykonanie przez Klienta złącza próbnego i dostarczenie go do badań

 • Bezpośredni nadzór przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa nad wykonaniem złącza próbnego

Badania złącza próbnego

 • Protokoły badań nieniszczących i niszczących złącza próbnego

Analiza wyników badań i opracowanie dokumentacji kwalifikowania (uznania)

 • Protokół Kwalifikowania (Uznania) Technologii Spawania, Zgrzewania lub Lutowania (WPQR, WPAR, BPAR) w wersji językowej polsko-angielskiej lub na życzenie polsko-niemieckiej

Zakończenie współpracy

 • Uregulowanie należności za kwalifikowanie (uznanie) i przekazanie Klientowi dokumentów
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy