Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

SIMCENTER 3D - program do obliczeń i symualcji inżynierskich
metale.org id35204 00.00 PLN 5 5

SIMCENTER 3D - program do obliczeń i symualcji inżynierskich

Podgląd

SIMCENTER 3D - program do obliczeń i symualcji inżynierskich

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi metale.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.

Długosza 2-6
51-162 Wrocław
dolnośląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 71 791 30 51
tel.: 71 791 30 52
tel.: 71 791 30 53
faks: 71 791 30 51 wew. 107
faks: 71 791 30 52 wew. 107
faks: 71 791 30 52 wew. 107
e-mail: web@gmsystem.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

SIMCENTER 3D (DAWNIEJ NX CAE)

Simcenter 3D to rozbudowany pakiet rozwiązań obliczeniowych MES do symulacji i wirtualnych testów, który pomaga firmom projektowym oraz produkcyjnym uporać się z coraz większymi wyzwaniami stawianymi przez dzisiejsze skomplikowane produkty. Simcenter 3D to produkt nowej generacji na platformie NX, oparty na solwerze Simcenter Nastran, poszerzony o narzędzia dostępne w środowiskach LMS oraz SAMCEF, dzięki czemu potrwafi sprostać oczekiwaniom wielu branż i potrzebom zastosowań przemysłowych.

CO OFERUJE SIMCENTER 3D?

Simcenter 3D oferuje mocną integrację z geometrią CAD, co wyklucza konieczność importu, naprawy pliku, przetwarzania danych od nowa przy każdej modyfikacji, jak w innych rozwiązaniach CAE. Możliwości Simcenter Nastran integrują ze sobą różne dziedziny obliczeniowe, przeznaczone dla analityków, konstruktorów i projektantów, którzy muszą szybko dostarczać wysokiej jakości dane wspierające podejmowanie decyzji dotyczących tworzenia produktów. Rozwiązanie Simcenter 3D łącząc możliwości solwera Nastran, LMS, Samcef oraz innych pozwala na kompleksowe badanie konstrukcji za pomocą analiz:

·       strukturalnych

·       dynamicznych

·       zmęczeniowych

·       analiza przyrostowa

·       elektromagnetyczne

·       kompozytowe

·       termiczne

·       przepływowe

·       ruchu

·       akustyczne

Powyższe analizy można łączyć ze sobą jedno, bądź dwukierunkowo, czyli używać analiz tzw. Mutliphysics

Simcenter 3D oferuje najbardziej wydajny sporób licencjonowania. Użytkownik może zakupić licencje pozwalające na pracę w określonych modułach (tradycyjny sposób licencjonowania) lub może zdecydować się na licencje oparte na tokenach (żetonach) - Value Based Licensing. Umożliwia on w pełni elastyczną możliwość przełączania się pomiędzy różnymi typami analiz w zależności od dostępnej puli tokenów. Ułatwia to analizę skomplikowanych wielozadaniowych symulacji. Dostępne tokeny licencjonowane są w tzw. sposób pływający, co oznacza, że pulę żetonów można podzielić pomiędzy różne stanowiska.

Atutem oprogramowania Simcenter 3D jest multidyscyplinarność – oznacza to możliwość analiz różnych zagadnień fizycznych w jednym środowisku. Nie ma konieczności szukania specjalistycznych rozwiązań do każdej dziedziny fizyki, którą chcemy badać. Dodatkowym olbrzymim atutem są analizy multiphysics, które mają za zadanie podczas obliczeń wymieniać dane pomiędzy różnymi zagadnieniami fizycznymi, np. wpływ na przepływu na strukturę, zmiana struktury i wpływ na przepływ lub temperaturę. To jest kierunek, w którym Simcenter 3D jest stale rozwijany, tak aby użytkownik podczas jednej analizy mógł kompleksowo sprawdzić zachowanie się badanej konstrukcji.  

Inne produkty firmy