Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Lantek Integra Purchases
metale.org id36194 00.00 PLN 5 5

Lantek Integra Purchases

Podgląd

Lantek Integra Purchases

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi metale.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Lantek Polska Sp. z o.o.

Armii Krajowej 6
40-698 Katowice
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 32 200 09 55
faks: 32 200 08 71
kom.: 607 495 559
e-mail: info.poland@lanteksms.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Lantek Integra Purchases

Rozwiązanie wspierające procesy zakupów w firmie. W prosty sposób dostarcza wymaganych informacji pracownikom zajmującym się zakupami.

Zarządzanie dostawcami

Lantek Integra Purchases zapewnia wszystkie informacje związane z dostawcami firmy. Wybierając dostawcę, z łatwością można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, takich jak: zlecenie zakupu, potwierdzenia dostawy, faktury, ceny jednostkowe, warunki dostawy itd.

System zachowuje pełną historię zakupów i informacji uzyskanych od różnych dostawców.

Zlecenia zakupów

Lantek Integra Purchases zarządza wszystkimi wystawionymi zleceniami zakupów oraz wszystkimi informacjami z uwzględnieniem ich bieżącego statusu. Na przykład, po otrzymaniu towarów, generowana jest faktura zakupu i zmieniony zostaje status zlecenia. System generuje fakturę zakupu w sposób automatyczny z określonego wcześniej potrzebowania materiałowego.

Zarządzanie stanem magazynowym i potrzeby zakupowe

Lantek Integra Purchases umożliwia podgląd podsumowanych lub szczegółowych zapasów dla każdego skonfigurowanego magazynu (według specyficznych widoków i zależnie od typu produktu).

Istnieje możliwość łatwego zarządzania różnymi potrzebami zakupowymi, a żądane zakupy mogą być automatycznie zwalniane w ciągu kilku sekund.

Pokwitowania i faktury zakupowe

Lantek Integra Purchases umożliwia automatyczne generowanie potwierdzenia dostawy powiązanego ze zleceniem zakupu lub określoną pozycją zakupową, jak tylko materiał dotrze do magazynu.

System generuje automatycznie fakturę zakupu – na podstawie potwierdzenia dostawy lub złożonego zlecenia.

Zarządzanie numerami śledzącymi

System automatycznie zarządza materiałem wejściowym i numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny jest stały w całym cyklu życia powiązanego elementu. Ponadto Lantek integra Purchases zarządza wszystkimi odpowiednimi dokumentami, takimi jak certyfikaty jakości, warunki dostawy, zasady itd.

Zgodność zakupów z innymi modułami

Lantek Integra Purchases jest w pełni zintegrowany z innymi modułami Lantek Integra i tworzy skuteczny system planowania w odniesieniu do wymagań materiałowych. System jest w stanie obliczyć zapotrzebowanie dla każdego kluczowego obszaru, takiego jak: przekroczenie minimalnego stanu magazynowego, generowanie zlecenia sprzedaży, tworzenie zlecenia zarządzania i/lub utworzony nesting w biurze technicznym.

Historia zakupów i analiza procesów zakupowych

Lantek Integra Purchases to narzędzie analityczne, które zapewnia informacje kierownikowi ds. zakupów: historię zakupów zrealizowanych w określonym terminie, pokwitowania i dokumentację dotyczącą materiałów, fakturowanie według pozycji i/lub dostawcy itd. Generowanie różnych list i statystyk umożliwia firmom sprawowanie większej kontroli w procesie zakupów.

Użytkownik może zamykać zlecenia i faktury zakupowe, przenosząc je do elementów „historii”.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy